548-0008/04 – Principles of Computer Graphics and CAD (PGCAD)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits3
Subject guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2
Part-time Credit and Examination 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main aim of this subject is to give basic computer graphics and CAD systems knowledge.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

A two kinds of computer 2D graphics. Colours and colour models. Graphical user environment. Raster graphics image or bitmap, raster graphics image file formats. Vector graphics, vector graphics file formats. Creating a vector and a raster graphics. Digitizing and vectorizing. 2D vector and raster presentation of geometrical objects. Vector primitives. Vector and raster graphics processing. 3D graphics – 3D solids, 3D curves, 3D surface and 3D mesh. Animation and virtual reality. CAD systems and geoinformation technologies. CAD software overview. Computer graphics hardware overview. AutoCAD – utilities, entities and drawing commands, model space. AutoCAD – editing commands. AutoCAD – entity property, drawing utilities. AutoCAD – blocs, attributes, dimensioning a hatching. AutoCAD – paper space, graphic output design.

Compulsory literature:

- Duff, T., Ledin, G.: Modern Computer Graphics, McGraw-Hill Higher Education, 2008, ISBN:9780071112291

Recommended literature:

- Burchard, B., Pitzer, D.: AutoCAD 2002: Professional, Cengage Learning, 2002 ISBN-13: 9780766843691 - AutoCAD help pages

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. 2) Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. 3) Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. 4) Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. 5) Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. 6) Metody zpracování obrazu. 7) Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. 8) Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. 9) Technické prostředky počítačové grafiky. 10) AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. 11) AutoCAD – příkazy pro editaci entit. 12) AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit 13) AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování 14) AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů. Cvičení: V rámci cvičení bude prakticky procvičována práce v prostředí produktů GIMP, MS WORD, AutoCAD r.2002, QCAD.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 15  0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.