548-0008/04 – Základy počítačové grafiky a CAD (PGCAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí, týkající se počítačové grafiky a systémů CAD.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. Metody zpracování obrazu. - Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. Animace a virtuální realita. Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. Technické prostředky počítačové grafiky. AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. AutoCAD – příkazy pro editaci entit. AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit. AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování. AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů.

Povinná literatura:

- Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů, Littera, 2002 - Murray J. D., Ryper W.: Encyklopedie grafických formátů. Computer Press, 1995 - Peňáz, T.: Počítačová grafika a CAD, dostupné on-line http://gisak.vsb.cz/~pen63/grafika/Pocitacova_grafika_a_CAD.pdf - Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998

Doporučená literatura:

- Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu 2000. Computer Press Manuálové stránky programu AutoCAD

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. 2) Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. 3) Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. 4) Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. 5) Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. 6) Metody zpracování obrazu. 7) Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. 8) Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. 9) Technické prostředky počítačové grafiky. 10) AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. 11) AutoCAD – příkazy pro editaci entit. 12) AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit 13) AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování 14) AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů. Cvičení: V rámci cvičení bude prakticky procvičována práce v prostředí produktů GIMP, MS WORD, AutoCAD r.2002, QCAD.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku