548-0008/05 – Základy počítačové grafiky a CAD (PGCAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí, týkající se počítačové grafiky a systémů CAD.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. Metody zpracování obrazu. - Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. Animace a virtuální realita. Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. Technické prostředky počítačové grafiky. AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. AutoCAD – příkazy pro editaci entit. AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit. AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování. AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů.

Povinná literatura:

- Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů, Littera, 2002 - Murray J. D., Ryper W.: Encyklopedie grafických formátů. Computer Press, 1995 - Peňáz, T.: Počítačová grafika a CAD, dostupné on-line http://gisak.vsb.cz/~pen63/grafika/Pocitacova_grafika_a_CAD.pdf - Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998

Doporučená literatura:

- Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu 2000. Computer Press Manuálové stránky programu AutoCAD

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. - Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. - Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. - Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. - Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. - Metody zpracování obrazu. - Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. - Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. - Technické prostředky počítačové grafiky. - AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. - AutoCAD – příkazy pro editaci entit. - AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit - AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování - AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 63  31
        Písemný test Písemka 30  15
        Účast na konzultacích Jiný typ úlohy 7  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku