548-0009/02 – Zpracování dat v GIS (ZDGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Orlíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy zpracování dat v GIS, především analýzami dat. Vedle získání přehledu je student schopen prakticky navrhnout a realizovat vhodné postupy, kriticky posoudit jednotlivé alternativy řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje přehled různých možností zpracování prostorových dat v geografických informačních systémech. Vysvětluje koncepty úpravy a transformace geodat, základy mapové algebry, překryvných analýz, analýz okolí včetně úvodu do geostatistiky a analýz spojitosti. Typologie prostorových úloh je doplněna vysvětlením matematických principů a zásad algoritmizace řešení, výhod a nevýhod či omezení jednotlivých metod, příklady použití a implementace v programovém prostředí.

Povinná literatura:

Horák, J.: Zpracování dat v GIS, skripta, VŠB-TU Ostrava 2020. 244 stran. Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A.: Geospatial Analysis. 2021. http://www.spatialanalysisonline.com Kaňuk, J.: Priestorové analýzy a modelovanie. UPJŠ v Košiciach, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-290-1. Hlásny, T.: Geografické informačné systémy – Priestorové analýzy. Zephyros & Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007, 160 s. ISBN 978-80–8093-029-5.

Doporučená literatura:

Burian J.: Geoinformatika v prostorovém plánování. UP Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4104-7. 130 stran. Macků K.: Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě a na regionální úrovni. UP Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5841-0. Burrough P., McDonnell A.: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, 1998, 333 stran. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, HGF, 1996, s.48, ISBN 80-7078-325-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Abstrakce, modely a modelování. Údržba a analýzy grafických dat. 2) Geometrická transformace. Skládání, mozaikování, editace grafických dat. 3) Generalizace, generalizace linií, kontrola topologie. 4) Údržba a analýzy atributových dat. 5) Geokódování a adresace. 6) Operace výběru. Klasifikace. 7) Výpočtové funkce. Mapová algebra. 8) Překryvné operace, logické překryvy, kvantifikace velikosti překryvu. Překrývání geoprvků různých dimenzí. 9) Multikriteriální rozhodování. Víceúčelové ocenění. 10) Analýzy okolí. Vyhledávání, body a linie v polygonech, výpočtové a klasifikační funkce s využitím okolí. 11) Topografické funkce. Thiessenovy polygony. Interpolační a aproximační metody. 12) Analýza spojitosti. Měření spojitých objektů. 13) Síťové funkce, funkce šíření. 14) Analýza viditelnosti. 15) Prostorové operátory v SQL. 16) Řízení neurčitosti v datech. Šíření chyb.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.