548-0009/02 – GIS Data Processing (ZDGIS)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits5
Subject guarantorIng. Lucie Orlíková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 15+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to give information students about methods and processes in Data processing in GIS, mainly data analysis. Beside to obtained overview the student will be able to design and realise appropriate procedures and critically evaluate different variants of the solution.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The lectures include a review of various possibilities of spatial data processing in geographical information systems. Following main topics are explained: concepts of modifications and transformations of spatial data, basics of map algebra, overlay analysis, neighbourhood analysis including geostatistics and contiguity analysis. A typology of spatial analysis are completed by explanation of mathematical principles and concepts of appropriate algorithms, pros and cons or constraints of each method, case studies and examples of implementation in usual software.

Compulsory literature:

Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A.: Geospatial Analysis. 2021. http://www.spatialanalysisonline.com Roberts S.A., Robertson C.: Geographic Information Systems and Science. Oxford University Press, 2016. Kanevski M. (ed): Advanced Mapping of Environmental Data. ISTA 2008. Worboys M., Duckham M.: GIS. A computing perspective. CRC Press, ISBN 0-415-28375-2. 2004, 426 stran.

Recommended literature:

Kanevski M. F.: Advanced mapping of environmental data : geostatistics, machine learning and Bayesian maximum entropy. ISTE 2008. 313 s., 978-1-84821-060-8 Zeiler M.: Modeling our World. ESRI Press, Redlands, CA, 1999, 199 pages Wingle W., Poeter E.: Geostatistical Analysis Tutor. Colorado School of Mines. 1999. Available at http://www.uncert.com/tutor/ Burrough P., McDonnell A.: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, 1998, 333 stran.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Abstrakce, modely a modelování. Údržba a analýzy grafických dat. 2) Geometrická transformace. Skládání, mozaikování, editace grafických dat. 3) Generalizace, generalizace linií, kontrola topologie. 4) Údržba a analýzy atributových dat. 5) Geokódování a adresace. 6) Operace výběru. Klasifikace. 7) Výpočtové funkce. Mapová algebra. 8) Překryvné operace, logické překryvy, kvantifikace velikosti překryvu. Překrývání geoprvků různých dimenzí. 9) Multikriteriální rozhodování. Víceúčelové ocenění. 10) Analýzy okolí. Vyhledávání, body a linie v polygonech, výpočtové a klasifikační funkce s využitím okolí. 11) Topografické funkce. Thiessenovy polygony. Interpolační a aproximační metody. 12) Analýza spojitosti. Měření spojitých objektů. 13) Síťové funkce, funkce šíření. 14) Analýza viditelnosti. 15) Prostorové operátory v SQL. 16) Řízení neurčitosti v datech. Šíření chyb.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33  0 3
        Examination Examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.