548-0009/04 – Zpracování dat v GIS (ZDGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
POD172 Ing. Michal Podhorányi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy zpracování dat v GIS, především analýzami dat. Vedle získání přehledu je student schopen prakticky navrhnout a realizovat vhodné postupy, kriticky posoudit jednotlivé alternativy řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje přehled různých možností zpracování prostorových dat v geografických informačních systémech. Vysvětluje koncepty úpravy a transformace geodat, základy mapové algebry, překryvných analýz, analýz okolí včetně úvodu do geostatistiky a analýz spojitosti. Typologie prostorových úloh je doplněna vysvětlením matematických principů a zásad algoritmizace řešení, výhod a nevýhod či omezení jednotlivých metod, příklady použití a implementace v programovém prostředí.

Povinná literatura:

Horák, J.: Zpracování dat v GIS, skripta, VŠB-TU Ostrava 2013. 242 stran. Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A.: Geospatial Analysis. 2020. http://www.spatialanalysisonline.com Hlásny, T.: Geografické informačné systémy – Priestorové analýzy. Zephyros & Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007, 160 s. ISBN 978-80–8093-029-5. Kaňuk, J.: Priestorové analýzy a modelovanie. UPJŠ v Košiciach, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-290-1.

Doporučená literatura:

Burian J.: Geoinformatika v prostorovém plánování. UP Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4104-7. 130 stran. Tuček, J.: Geografické informační systémy, ComputerPress 1998. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, HGF, 1996, s.48, ISBN 80-7078-325-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Abstrakce, modely a modelování. Údržba a analýzy grafických dat. 2) Geometrická transformace. Skládání, mozaikování, editace grafických dat. 3) Generalizace, generalizace linií, kontrola topologie. 4) Údržba a analýzy atributových dat. 5) Geokódování a adresace. 6) Operace výběru. Klasifikace. 7) Výpočtové funkce. Mapová algebra. 8) Překryvné operace, logické překryvy, kvantifikace velikosti překryvu. Překrývání geoprvků různých dimenzí. 9) Multikriteriální rozhodování. Víceúčelové ocenění. 10) Analýzy okolí. Vyhledávání, body a linie v polygonech, výpočtové a klasifikační funkce s využitím okolí. 11) Topografické funkce. Thiessenovy polygony. Interpolační a aproximační metody. 12) Analýza spojitosti. Měření spojitých objektů. 13) Síťové funkce, funkce šíření. 14) Analýza viditelnosti. 15) Prostorové operátory v SQL. 16) Řízení neurčitosti v datech. Šíření chyb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku