548-0009/07 – Zpracování dat v GIS (ZDGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy zpracování dat v GIS, především analýzami dat. Vedle získání přehledu je student schopen prakticky navrhnout a realizovat vhodné postupy, kriticky posoudit jednotlivé alternativy řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje přehled různých možností zpracování prostorových dat v geografických informačních systémech. Vysvětluje koncepty úpravy a transformace geodat, základy mapové algebry, překryvných analýz, analýz okolí včetně úvodu do geostatistiky a analýz spojitosti. Typologie prostorových úloh je doplněna vysvětlením matematických principů a zásad algoritmizace řešení, výhod a nevýhod či omezení jednotlivých metod, příklady použití a implementace v programovém prostředí.

Povinná literatura:

Horák, J.: Zpracování dat v GIS, skripta, VŠB-TU Ostrava 2013. 242 stran. Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A.: Geospatial Analysis. 2020. http://www.spatialanalysisonline.com Hlásny, T.: Geografické informačné systémy – Priestorové analýzy. Zephyros & Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007, 160 s. ISBN 978-80–8093-029-5. Kaňuk, J.: Priestorové analýzy a modelovanie. UPJŠ v Košiciach, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-290-1.

Doporučená literatura:

Burian J.: Geoinformatika v prostorovém plánování. UP Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4104-7. 130 stran. Tuček, J.: Geografické informační systémy, ComputerPress 1998. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, HGF, 1996, s.48, ISBN 80-7078-325-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků kombinovanou formou – písemná a následně ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Abstrakce, modely a modelování. Údržba a analýzy grafických dat. 2. Geometrická transformace. Skládání, mozaikování, editace grafických dat. 3. Generalizace, generalizace linií, kontrola topologie. 4. Údržba a analýzy atributových dat. Geokódování. Operace výběru. Klasifikace. 5. Výpočtové funkce. Popisná statistika pro body. 6. Překryvné operace, kvantifikace velikosti překryvu. 7. Multikriteriální rozhodování. Víceúčelové ocenění. 8. Vyhledávání, body a linie v polygonech, výpočtové a klasifikační funkce s využitím okolí. Topografické funkce. Thiessenovy polygony. 9. Metody prostorové interpolace. 10. Geostatistika. 11. Analýza spojitosti. Měření spojitých objektů. 12. Síťové funkce, funkce šíření. Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. 13. Analýza viditelnosti, slunečního svitu, osvětlení. 14. Neurčitost v GIS a její řízení. Šíření chyb.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 50  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Dle specifikace vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku