548-0009/08 – Zpracování dat v GIS (ZDGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy zpracování dat v GIS, především analýzami dat. Vedle získání přehledu je student schopen prakticky navrhnout a realizovat vhodné postupy, kriticky posoudit jednotlivé alternativy řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje přehled různých možností zpracování prostorových dat v geografických informačních systémech. Vysvětluje koncepty úpravy a transformace geodat, základy mapové algebry, překryvných analýz, analýz okolí včetně úvodu do geostatistiky a analýz spojitosti. Typologie prostorových úloh je doplněna vysvětlením matematických principů a zásad algoritmizace řešení, výhod a nevýhod či omezení jednotlivých metod, příklady použití a implementace v programovém prostředí.

Povinná literatura:

Horák, J.: Zpracování dat v GIS, skripta, VŠB-TU Ostrava 2020. 244 stran. Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A.: Geospatial Analysis. 2021. http://www.spatialanalysisonline.com Kaňuk, J.: Priestorové analýzy a modelovanie. UPJŠ v Košiciach, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-290-1. Hlásny, T.: Geografické informačné systémy – Priestorové analýzy. Zephyros & Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007, 160 s. ISBN 978-80–8093-029-5.

Doporučená literatura:

Burian J.: Geoinformatika v prostorovém plánování. UP Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4104-7. 130 stran. Macků K.: Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě a na regionální úrovni. UP Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5841-0. Burrough P., McDonnell A.: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, 1998, 333 stran. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, HGF, 1996, s.48, ISBN 80-7078-325-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Předmět je ukončena písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Abstrakce, modely a modelování. Údržba a analýzy grafických dat. 2. Geometrická transformace. Skládání, mozaikování, editace grafických dat. 3. Generalizace, generalizace linií, kontrola topologie. 4. Údržba a analýzy atributových dat. Geokódování. 5. Operace výběru. Klasifikace.Výpočtové funkce. 6. Překryvné operace, kvantifikace velikosti překryvu. 7. Multikriteriální rozhodování. Víceúčelové ocenění. 8. Vyhledávání, body a linie v polygonech, výpočtové a klasifikační funkce s využitím okolí. Topografické funkce. Thiessenovy polygony. 9. Metody prostorové interpolace. 10. Geostatistika (strukturální funkce, krigování). 11. Analýza spojitosti. Měření spojitých objektů. 12. Síťové funkce, funkce šíření. Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. 13. Analýza viditelnosti, slunečního svitu, osvětlení. 14. Neurčitost v GIS a její řízení. Šíření chyb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.