548-0016/12 – Geographic Information Systems (GIS)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits5
Subject guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

By the end of the Geographic Information System subject students should be able to: Knowledge and Comprehension - discuss what term a GIS means - explain what components is GIS divided into - describe functionality and the use of GIS in a range of applications - outline diferent concepts of space - explain ways of modelling real-world phenomena using raster and vector - appreciate the raster and vector data model - name and describe the basic vector objects - express the basic ideas of topology - relate the concepts of networks and graphs - define 3 structures for storing vector data - describe the adjacency matrix and how to find shortest paths - explain what discretisation error is - review regular and irregular tessellations of space - appreciate the problems of raster to vector conversion (and vice versa) - name, order and describe the steps necessary to carry out a GIS project - list the types and sources of errors present in spatial data - know on what Krovak projection and S-JTSK is based - identify sources of spatial data - discuss the basic concepts relating to remote sensing Application - use some software in realistic applications (ArcGIS, Geomedia, GRASS GIS, Open Jump, ...) Analysis - differentiate between GIS packages (ArcGIS, Geomedia, GRASS GIS, Open Jump, ...) according to their abilities (both in data structures and algorithms)

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Exploration and presentation of real world objects, phenomena and processes. Earth Sciences. GIS definition and history. Uses of GIS. Geometric feature and components of feature description (thematic, time, relation and functional). Data, spatial data, metadata, information, spatial information. Space. Different concepts of space.Euclidean space. Positioning in space. GIS applications structure. Planning and implementation of a GIS. - Spatial data collection methods. Spatial data analysis using GIS. Spatial data prezentation using GIS. Other geoinformation technologies - photogrammetry, remote sensing, global navigation and positioning systems.

Compulsory literature:

Bolstad, P.: GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, 4th edition, Eider Press; 4th ed., 2012, ISBN-13: 978-0971764736. MacFarlane, R. (2005). A Guide to GIS Applications in Integrated Emergency Management, Emergency Planning College, Cabinet Office.

Recommended literature:

Korte, G.: The GIS Book. OnWord Press; 5th ed., 2000, ISBN-13: 978-0766828209.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

V rámci cvičení si získají studenti dovednosti založené na manipulaci vektorovými a rastrovými daty, reprezentujícími nejčastěji využívané datové modely. Při provádění praktických úloh se naučí zobrazení prostorových dat, jejich editaci a dále transformaci formátů prostorových dat. Cvičení zahrnují návrh vlastního datového modelu pro správu prostorových dat a naplnění prostorové databáze daty. Procvičuje se problematika vybraných prostorových analýz, zaměřených na řešení praktických úloh z oblasti požární ochrany a průmyslové bezpečnosti. Důležitou náplní cvičení je i praktická ukázka mapování v terénu za pomoci prostředků mobilních geoinformačních technologií.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) GIS v kontextu Věd o Zemi a jako nástroj v technických oborech. Vymezení a historie GIS, oblasti využití. 2) Zkoumání a prezentace objektů, jevů a procesů reálného světa. 3) Geoprvek, tematická, časová, vztahová a funkční složka popisu geoprvku. 4) Data, prostorová data, geodata, metadata, informace, prostorové informace. 5) Datové modelování objektů, jevů a procesů reálného světa. Rastrový, vektorový a hybridní datový model. 6) Prostor a koncepty vnímání prostoru. Euklidovský prostor. Určování polohy v prostoru. 7) Metody získávání prostorových dat. 8) Analýza prostorových dat v GIS. 9) Prezentace prostorových dat s využitím GIS. 10) Struktura aplikace GIS. Plánování a zavádění GIS. 11) Publikování prostorových dat v prostředí internetu, Geoweb. 12) Geoinformační technologie - fotogrammetrie, dálkový průzkum Země. 13) Geoinformační technologie - globální navigační a polohové systémy, mobilní geoinformační technologie. 14) Aplikace GIS v oblasti požární ochrany a průmyslové bezpečnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: The range of the compulsory attendance at tutorials is set at the interval of 10 - 14 points per semester. Each active attendance at one exercise session means a one-point evaluation.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner