548-0019/04 – Zdroje prostorových dat (ZPD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
SVE0024 RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • o základních zdrojích digitálních dat • o dostupných státních a komerčních prostorových datech • o normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student umí: • pracovat a manipulovat s prostorovými daty • identifikovat dodavatele prostorových dat • orientovat se v normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student je schopen: • převést analogovou mapu do digitální formy a dále s ní pracovat • samostatně pracovat s vektorovými, rastrovými a výškovými daty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvent předmětu získá nutný rozsah znalostí o zdrojích prostorových dat užívaných v oblasti geoinformačních technologií. Předmět je zaměřen na získání přehledu o dostupných zdrojích dat státního i komerčního charakteru a jejich vhodnosti využití pro různé aplikační oblasti. Studenti budou seznámeni s hlavními datovými sadami za oblast vektorových, rastrových i výškových dat. Součástí přednášek je také seznámení s platnou legislativou, normami a směrnicemi týkajícími se prostorových dat. V rámci cvičení se studenti naučí základní manipulaci s prostorovými daty, import dat, digitalizaci analogových dat a jejich registraci do souřadnicového systému.

Povinná literatura:

DEVILLERS, R., JEANSOULIN, R., (2006): Fundamentals of Spatial Data Quality, ISTE Ltd. 312 p. HORÁKOVÁ, B., (2006): Systém evropské technické harmonizace a normalizace. Ostrava, VŠB-TUO. 85 s. MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc, UPOL. 181 s. RAPANT, P., (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava, VŠB-TUO. 500 s. VONDRÁKOVÁ, A., (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice. Olomouc , UPOL. 124 s. Odkazy na zdroje na internetu - uvedeny na přednáškách a cvičeních.

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, J., (2003): Geografické informační systémy. Praha, ČVUT. 161 s. BURROUGH, P., MCDONNELL, A., (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press. 333 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné programy Úkoly na cvičení Písemky

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Klasifikace zdrojů dat. 2) Kvalita dat. Metadata. Metainformační systémy. 3) Státní zdroje dat. 4) Komerční zdroje dat. 5) Pořizování dat. 6) Manipulace s daty v GIS. 7) Standardizace a technická harmonizace v oblasti dat. 8) Právní předpisy v oblasti GI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Účast na cvičeních Laboratorní práce 11  8
                Programy dle zadání Semestrální projekt 22  9
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku