548-0019/06 – Zdroje prostorových dat (ZPD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • o základních zdrojích digitálních dat • o dostupných státních a komerčních prostorových datech • o normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student umí: • pracovat a manipulovat s prostorovými daty • identifikovat dodavatele prostorových dat • orientovat se v normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student je schopen: • převést analogovou mapu do digitální formy a dále s ní pracovat • samostatně pracovat s vektorovými, rastrovými a výškovými daty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvent předmětu získá nutný rozsah znalostí o zdrojích prostorových dat užívaných v oblasti geoinformačních technologií. Předmět je zaměřen na získání přehledu o dostupných zdrojích dat státního i komerčního charakteru a jejich vhodnosti využití pro různé aplikační oblasti. Studenti budou seznámeni s hlavními datovými sadami za oblast vektorových, rastrových i výškových dat. Součástí přednášek je také seznámení s platnou legislativou, normami a směrnicemi týkajícími se prostorových dat. V rámci cvičení se studenti naučí základní manipulaci s prostorovými daty, import dat, digitalizaci analogových dat a jejich registraci do souřadnicového systému.

Povinná literatura:

DEVILLERS, R., JEANSOULIN, R., (2006): Fundamentals of Spatial Data Quality, ISTE Ltd. 312 p. HORÁKOVÁ, B., (2006): Systém evropské technické harmonizace a normalizace. Ostrava, VŠB-TUO. 85 s. MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc, UPOL. 181 s. VONDRÁKOVÁ, A., (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice. Olomouc , UPOL. 124 s.

Doporučená literatura:

BURROUGH, P., MCDONNELL, A., (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press. 333 p. KOLÁŘ, J., (2003): Geografické informační systémy. Praha, ČVUT. 161 s. RAPANT, P.,(2005): Geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava. TUČEK, J., (1998): Geografické informační systémy, ComputerPress.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné programy Úkoly na cvičení Písemky

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Klasifikace zdrojů dat. 2) Kvalita dat. Metadata. Metainformační systémy. 3) Státní zdroje dat. 4) Komerční zdroje dat. 5) Pořizování dat. 6) Manipulace s daty v GIS. 7) Standardizace a technická harmonizace v oblasti dat. 8) Právní předpisy v oblasti GI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (32) 17
                Programy dle zadání Projekt 20  13
                Účast na cvičeních Laboratorní práce 6  4
                Opakování znalostí ze cvičení Písemka 6  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok