548-0019/08 – Zdroje prostorových dat (ZPD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • o základních zdrojích digitálních dat • o dostupných státních a komerčních prostorových datech • o normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student umí: • pracovat a manipulovat s prostorovými daty • identifikovat dodavatele prostorových dat • orientovat se v normách, směrnicích a legislativě v oblasti prostorových dat student je schopen: • převést analogovou mapu do digitální formy a dále s ní pracovat • samostatně pracovat s vektorovými, rastrovými a výškovými daty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvent předmětu získá nutný rozsah znalostí o zdrojích prostorových dat užívaných v oblasti geoinformačních technologií. Předmět je zaměřen na získání přehledu o dostupných zdrojích dat státního i komerčního charakteru a jejich vhodnosti využití pro různé aplikační oblasti. Studenti budou seznámeni s hlavními datovými sadami za oblast vektorových, rastrových i výškových dat. Součástí přednášek je také seznámení s platnou legislativou, normami a směrnicemi týkajícími se prostorových dat. V rámci cvičení se studenti naučí základní manipulaci s prostorovými daty, import dat, digitalizaci analogových dat a jejich registraci do souřadnicového systému.

Povinná literatura:

DEVILLERS, R., JEANSOULIN, R., (2010): Fundamentals of Spatial Data Quality, John Wiley & Sons. HORÁKOVÁ, B., (2006): Systém evropské technické harmonizace a normalizace. Ostrava, VŠB-TUO. 85 s. MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc, UPOL. 181 s. VONDRÁKOVÁ, A., (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice. Olomouc , UPOL. 124 s.

Doporučená literatura:

BURROUGH, P., MCDONNELL, A., (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press. 333 p. KOLÁŘ, J., 2003: Geografické informační systémy. Praha, ČVUT. 161 s. RAPANT, P., 2005: Geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava. TYNER, J.A. 2010: Principles of map design. New York: Guilford Press. 259 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých cvičení. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Zkouška probíhá ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zdroje prostorových dat a jejich formáty 2) Klasifikace zdrojů dat, kvalita dat, metadata 3) Manipulace s daty v GIS 4) Státní zdroje dat – data ČÚZK I. 5) Státní zdroje dat – data ČÚZK II. 6) Státní zdroje dat – data VGHMÚř 7) Státní zdroje dat – ostatní zdroje dat 8) Komerční zdroje dat 9) Oborová data 10) Geodata ve veřejné správě 11) Registry a cenzální data 12) Webové mapy 13) Mezinárodní zdroje data 14) Standardizace a technická harmonizace v oblasti dat

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  30 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných ve stejnojmenném kurzu na školském systému Moodle https://lms.vsb.cz/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat projekty v rozsahu zadaných na cvičeních. Zadání projektů dostupné na https://homel.vsb.cz/~sve0024/zpd/.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní