548-0024/03 – Digitální zpracování dat v DPZ (DZDPZ)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Odkaz na webhttp://lms.vsb.czJazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami zpracování obrazových dat získaných metodou dálkového průzkumu Země, porozumět způsobu aplikace získaných teoretických poznatků, získat schopnosti prakticky uplatnit metody zpracování obrazu a hodnocení získaných informací, kriticky posuzovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Rastrová data získaná metodou dálkového průzkumu Země. N-rozměrný digitální obrazový záznam. Elementární popisná statistika. Prostorové statistika pro dálkového průzkumu Země. Vícenásobná lineární regrese. Formáty uložení obrazových rastrových dat, import a export rastrových dat. Konverze datových formátů. Přehled metod zpracování digitálních dat z DPZ. Chyby digitálního obrazového záznamu a jeho předzpracování. Radiometrické a atmosférické korekce digitálního obrazového záznamu. Zvýraznění digitálního obrazového záznamu. Hlavní cíle zvýraznění. Rozdělení zvýrazňovacích technik. Radiometrické, prostorové a spektrální zvýraznění. Techniky vícepásmové manipulace s digitálními obrazovými daty. Geometrické transformace rastrového obrazu (geometrické korekce, rektifikace obrazového záznamu). Geometrická transformace digitálního obrazu. Numerická transformace digitálního obrazu. Polynomické transformace, transformační rovnice, identické body, transformační matice. Rotace digitálního obrazu, převzorkování obrazu. Klasifikace digitálního obrazového záznamu. Vizuální interpretace a automatizovaná klasifikace. Typy automatizované klasifikace. Typy klasifikátorů. Klasifikátory spektrálního chování v řízené a neřízené klasifikaci. Parametrické a neparametrické klasifikátory. Hodnocení úspěšnosti automatizované klasifikace. Srovnání automatizované klasifikace a vizuální interpretace. Komplementární metody klasifikace. Kontextuální klasifikace, klasifikace na základě časových změn. Význam teorie neurčitosti při klasifikaci. Užití principů neuronových sítí. Klasifikace založená na objektech. Zpracování hyperspektrálních obrazových záznamů. Zpracování obrazových dat z radarových systémů. Integrace dat získaných z dálkového průzkumu Země do GIS.

Povinná literatura:

Dobrovolný P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu, Masarykova univerzita, 1998. Eastman, J. R.: IDRISI Selva Tutorial (Part 4 a Part 5), Manual Version 17.01, Clark University, 2012. Halounová, L.; Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT. Praha, 2005.

Doporučená literatura:

Šmidrkal, J.; Černohorský, A.; Fujan, B.; Charvát, K.; Poláček J.: Zpracování informací dálkového průzkumu Země. ČVUT Praha, 1989.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Rastrová data získaná metodou dálkového průzkumu Země. N-rozměrný digitální obrazový záznam. Elementární popisná statistika. Prostorové statistika pro dálkového průzkumu Země. Vícenásobná lineární regrese. - Formáty uložení obrazových rastrových dat, import a export rastrových dat. Konverze datových formátů. Přehled metod zpracování digitálních dat z DPZ. - Chyby digitálního obrazového záznamu a jeho předzpracování. Radiometrické a atmosférické korekce digitálního obrazového záznamu. - Zvýraznění digitálního obrazového záznamu. Hlavní cíle zvýraznění. Rozdělení zvýrazňovacích technik. - Radiometrické, prostorové a spektrální zvýraznění. Techniky vícepásmové manipulace s digitálními obrazovými daty. - Geometrické transformace rastrového obrazu (geometrické korekce, rektifikace obrazového záznamu). - Geometrická transformace digitálního obrazu. Numerická transformace digitálního obrazu. Polynomické transformace, transformační rovnice, identické body, transformační matice. Rotace digitálního obrazu, převzorkování obrazu. - Klasifikace digitálního obrazového záznamu. Vizuální interpretace a automatizovaná klasifikace. Typy automatizované klasifikace. Typy klasifikátorů. - Klasifikátory spektrálního chování v řízené a neřízené klasifikaci. Parametrické a neparametrické klasifikátory. Hodnocení úspěšnosti automatizované klasifikace. Srovnání automatizované klasifikace a vizuální interpretace. - Komplementární metody klasifikace. Kontextuální klasifikace, klasifikace na základě časových změn. Význam teorie neurčitosti při klasifikaci. Užití principů neuronových sítí. Objektově orientovaná klasifikace. - Zpracování hyperspektrálních obrazových záznamů. - Zpracování obrazových dat z radarových systémů. - Integrace dat získaných z dálkového průzkumu Země do GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Účast Jiný typ úlohy 7  4
                Projekty Projekt 8  4
                Semestrální projekt Semestrální projekt 18  9
        Zkouška Zkouška 67 (67) 25
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  21
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  4
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok