548-0033/04 – Socioekonomická geografie (SEG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuRNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
SVE0024 RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • z hlavních oblastí studia předmětu socioekonomická geografie - geografie sídel, obyvatelstva, průmyslu, dopravy a politické a kulturní geografie • o hlavních metodách výzkumu a přístupech používaných v oblasti socioekonomické geografie student umí: • vyhledat a pracovat s daty Českého statistického úřadu • interpretovat aktuální trendy v české populaci na základě tabelárních dat, grafů a map • identifikovat klíčové procesy a jevy odehrávající se v populaci České republiky student je schopen: • vizualizovat socioekonomické jevy v České republice formou map a dalších grafických výstupů • aplikovat získané odborné znalosti a dovedností v oblasti geoinformačních technologií

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje základní přehled všech dílčích věd socioekonomické geografie. Stěžejní části tvoří zejména geografie obyvatelstva, sídel, dopravy, průmyslu, politická a kulturní geografie. Důraz je kladen na vazby mezi fyzickogeografickou sférou a socioekonomickými aktivitami lidstva. Předmět seznamuje se zásadami regionalizace a vyjadřování geografických jevů podle zásad tematické kartografie.

Povinná literatura:

FLOWERDEW, R., MARTIN, D., et al. (2005): Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project. Prentice Hall. 392 p. HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J., (2002): Zrod velkoměsta – Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha-Litomyšl. Paseka. 351 s. SEDLÁČEK, T., (2009): Ekonomie dobra a zla. Praha. 65. Pole. 270 s. TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň. 411 s.

Doporučená literatura:

BAAR, V., (2002): Národy na prahu 21. století emancipace nebo nacionalismus? Ostrava. Tilia. 416 s. GREGORY, D., et al. (2009): The Dictionary of Human Geography. John Wiley & Sons, Inc. 1072 p. HUNTINGTON, S. P., (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha. Rybka Publishers. KELLER, J., (2010): Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha, Slon. 211 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné programy Úkoly na cvičení Písemky

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. – Úvod do sociální geografie, vymezení předmětu studia, seznámení s metodami, geografický determinismus 2. - Geografie sídel, sídelní typologie v rámci ČR, Evropy a světa I. 3. – Geografie sídel, sídelní typologie v rámci ČR, Evropy a světa II. 4. – Geografie obyvatelstva, demografie, kvantitativní metody v demografii I. 5. – Geografie obyvatelstva, demografie, kvantitativní metody v demografii II. 6. – Geografie obyvatelstva, demografie, kvantitativní metody v demografii III. 7. – Geografie obyvatelstva, demografie, kvantitativní metody v demografii IV. 8. - Geografie průmyslu 9. - Geografie dopravy 10. – Politická a kulturní geografie. 11. – Politická a kulturní geografie. Současné problémy a ohniska napětí ve světě 12. - Člověk a krajina, lidské aktivity versus ochrana ŽP a krajiny. 13. – Vizualizace sociálně-geografických jevů a procesů v GIS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku