548-0033/05 – Socioekonomická geografie (SEG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • z hlavních oblastí studia předmětu socioekonomická geografie - geografie sídel, obyvatelstva, průmyslu, dopravy a politické a kulturní geografie • o hlavních metodách výzkumu a přístupech používaných v oblasti socioekonomické geografie student umí: • vyhledat a pracovat s daty Českého statistického úřadu • interpretovat aktuální trendy v české populaci na základě tabelárních dat, grafů a map • identifikovat klíčové procesy a jevy odehrávající se v populaci České republiky student je schopen: • vizualizovat socioekonomické jevy v České republice formou map a dalších grafických výstupů • aplikovat získané odborné znalosti a dovedností v oblasti geoinformačních technologií

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje základní přehled všech dílčích věd socioekonomické geografie. Stěžejní části tvoří zejména geografie obyvatelstva, sídel, dopravy, průmyslu, politická a kulturní geografie. Důraz je kladen na vazby mezi fyzickogeografickou sférou a socioekonomickými aktivitami lidstva. Předmět seznamuje se zásadami regionalizace a vyjadřování geografických jevů podle zásad tematické kartografie.

Povinná literatura:

FLOWERDEW, R., MARTIN, D., et al. (2005): Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project. Prentice Hall. 392 p. HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J., (2002): Zrod velkoměsta – Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha-Litomyšl. Paseka. 351 s. SEDLÁČEK, T., (2009): Ekonomie dobra a zla. Praha. 65. Pole. 270 s. TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň. 411 s.

Doporučená literatura:

BAAR, V., (2002): Národy na prahu 21. století emancipace nebo nacionalismus? Ostrava. Tilia. 416 s. GREGORY, D., et al. (2009): The Dictionary of Human Geography. John Wiley & Sons, Inc. 1072 p. HUNTINGTON, S. P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha. Rybka Publishers. KELLER, J. (2010): Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha, Slon. 211 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých cvičení. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Zkouška probíhá ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do sociální geografie, vymezení předmětu studia, seznámení s metodami. 2. Geografie sídel, sídelní typologie v rámci ČR, Evropy a světa I. 3. Geografie sídel, sídelní typologie v rámci ČR, Evropy a světa II. 4. Geografie obyvatelstva, demografie I. 5. Geografie obyvatelstva, demografie II. 6. Geografie obyvatelstva, demografie III. 7. Geografie obyvatelstva, demografie IV. 8. Geografie průmyslu 9. Geografie dopravy I. 10. Geografie dopravy II. 11. Politická a kulturní geografie. 12. Politická a kulturní geografie. Současné problémy a ohniska napětí ve světě. 13. Člověk a krajina, lidské aktivity versus ochrana ŽP a krajiny. 14. Vizualizace sociálně-geografických jevů a procesů v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  30 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných ve stejnojmenném kurzu na školském systému Moodle https://lms.vsb.cz/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat projekty v rozsahu zadaných na cvičeních. Zadání projektů dostupné na http://spatial.vsb.cz/?page_id=23.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní