548-0034/06 – Základy systémové analýzy v geovědách (ZSAG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy, předmětem studia a metodami systémové analýzy a její aplikací v geovědách. Prakticky nabyté dovednosti jim dovolí provádět analýzy geosystémů a a využívat ji při nalézání správných řešení různých problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními principy, předmětem studia a metodami systémové analýzy a její aplikací v geovědách. Prakticky nabyté dovednosti jim dovolí provádět analýzy geosystémů a využívat ji při nalézání řešení různých problémů.

Povinná literatura:

Burý, A.: Teorie systémů a řízení. VŠB-TU Ostrava, 2007. 62 str. Mildeová, S., Vojtko, V.: Systémová dynamika. Vyd. 2. přeprac. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1448-2. 150 str. Pelánek, R.: Modelování a simulace komplexních systémů. Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2011. 236 stran. WASSON, C. S. (2006): System Analysis, Design and Development. Concepts, Principles and Practices. John Wile and Sons, Inc., 800 str.

Doporučená literatura:

BENETT, R. J., CHORLEY, R. I. (1978): Environmental systems. Philosophy, Analysis and Control. Princeton University Press, 624 str. PANTELL, R. H. (1976): Techniques of Environmental Systems Analysis. John Wiley & Sons Inc., 202 str. Peter M. Senge: Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Management Press, Praha 2007 Votruba, Z. a kol.: Systémová analýza. ČVUT Praha. 187 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešení úkolů zadávaných na cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) základy teorie systémů; deduktivní a induktivní přístup; systémový přístup v geovědách 2) základní pojmy teorie systémů 3) chování systému; vzory chování systému 4) klasifikace systémů; identifikace systému; systémová analýza 5) systémové myšlení 6) komplexní systém 7) geosystém, ekosystém 8) zpětné vazby v geosystému; hypotéza Gaia 9) metody modelování geosystémů; konceptuální model geosystému 10) systémová dynamika; systémové archetypy 11) diagram kauzálních smyček 12) diagram stavů a toků 13) převod diagramu kauzálních smyček na digram stavů a toků 14) modelovací nástroje systémové dynamiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné, s rozsahem povinné účasti na cvičení budou studenti seznámeni na prvním cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná, studijní materiály jsou k dispozici v LMS Moodle. Účast na cvičeních není povinná, je však nezbytné splnit všechny úlohy zadané cvičícím. Zkouška proběhne prezenčně v řásných termínech vypsaných pro předmět v IS Edison.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.