548-0039/03 – Systémy GIS v PO (GISPO)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti geoinformatiky a v návaznosti na to pak s problematikou geografických informačních systémů, jako nástrojů využívaných v požární ochraně pro modelování vybraných problémů reálného světa. Absolvent předmětu má přehled o aplikacích geografických informačních systémů a získané teoretické poznatky dokáže zhodnotit při návrhu možností využití GIS v dominantních předmětech studijního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní přehled problematiky geografických informačních systémů při jejich nasazení v oblasti požární ochrany. Fenomény reálného světa představuje jako objekty, jevy a procesy. Charakterizuje jejich vlastnosti. GIS, jako nástroj geoinformatiky představuje v kontextu věd o Zemi. Zabývá se datovým modelováním objektů, jevů a procesů reálného světa. Představuje vektorový a rastrový datový model, jako základní přístupy k modelování. Vymezuje pojem geoprvek a specifikuje složky jeho popisu, geometrickou, tematickou, časovou, vztahovou a funkční. Představuje GIS jako nástroj pro řešení prostorových analytických úloh, zejména síťových analýz. Největší pozornost věnuje úlohám alokace zdrojů pro podporu plánování dislokace sil a prostředků a dále úloze hledání cesty. Dotýká se modelování a vizualizace přírodních hazardů jako jsou povodně, sesuvy aj. Modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře. Informační podpora dispečerských pracovišť jednotek zapojených do integrovaného záchranného systému. Aplikace GIS pro zásahy hasičů záchranných složek. Využití globálních navigačních a polohových systémů pro sběr dat a navigaci. Aplikace mobilních technologií GIS.

Povinná literatura:

Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava 2006, ISBN 80-248-1264-9, dostupné on-line http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems. Viak IT and Norwegian Mapping Authority. Arandal, 1992. 318 str. Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. 337 str. Chandrasekhar, T.: ArcGIS Network Analyst Tutorial. Arandal, ESRI Press, 2005

Doporučená literatura:

- Booth, B., Mitchell, A.: Začínáme s ArcGIS. ESRI, ARCDATA Praha, 2001 - Rapant, P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125 stran. http://gis.vsb.cz/publikace/Skripta_sylaby/u_git/GIT_2005.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace teoretického základu. 2. Typy analytických úloh řešitelných s využitím GIS. 3. Síťové analýzy. 4. Rozmísťování zdrojů a mobilních prostředků v prostoru. 5. Modelování povodňových situací. 6. Modelování šíření nebezpečných látek v ovzduší. 7. Využití GIS pro potřeby dispečerského řízení záchranných služeb. 8. Mapování místa události. Využití spojení GPA a GIS. 9. Mobilní aplikace GIS. 10. Využití GIS jako nástroje informační podpory zasahujících jednotek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku