548-0039/05 – Systémy GIS v PO (GISPO)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti geoinformatiky a v návaznosti na to pak s problematikou geografických informačních systémů, jako nástrojů využívaných v požární ochraně pro modelování vybraných problémů reálného světa. Absolvent předmětu má přehled o aplikacích geografických informačních systémů a získané teoretické poznatky dokáže zhodnotit při návrhu možností využití GIS v dominantních předmětech studijního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní přehled problematiky geografických informačních systémů při jejich nasazení v oblasti požární ochrany. Fenomény reálného světa představuje jako objekty, jevy a procesy. Charakterizuje jejich vlastnosti. GIS, jako nástroj geoinformatiky představuje v kontextu věd o Zemi. Zabývá se datovým modelováním objektů, jevů a procesů reálného světa. Představuje vektorový a rastrový datový model, jako základní přístupy k modelování. Vymezuje pojem geoprvek a specifikuje složky jeho popisu, geometrickou, tematickou, časovou, vztahovou a funkční. Představuje GIS jako nástroj pro řešení prostorových analytických úloh, zejména síťových analýz. Největší pozornost věnuje úlohám alokace zdrojů pro podporu plánování dislokace sil a prostředků a dále úloze hledání cesty. Dotýká se modelování a vizualizace přírodních hazardů jako jsou povodně, sesuvy aj. Modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře. Informační podpora dispečerských pracovišť jednotek zapojených do integrovaného záchranného systému. Aplikace GIS pro zásahy hasičů záchranných složek. Využití globálních navigačních a polohových systémů pro sběr dat a navigaci. Aplikace mobilních technologií GIS.

Povinná literatura:

Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava 2006, ISBN 80-248-1264-9, dostupné on-line http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems. Viak IT and Norwegian Mapping Authority. Arandal, 1992. 318 str. Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. 337 str. Chandrasekhar, T.: ArcGIS Network Analyst Tutorial. Arandal, ESRI Press, 2005

Doporučená literatura:

- Booth, B., Mitchell, A.: Začínáme s ArcGIS. ESRI, ARCDATA Praha, 2001 - Rapant, P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125 stran. http://gis.vsb.cz/publikace/Skripta_sylaby/u_git/GIT_2005.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují a obhajují své projekty. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prostorové aspekty činnosti jednotek PO. 2. Datové modelování objektů, jevů, procesů a událostí v souvislosti s činností jednotek PO. Vektorový a rastrový datový model. Geoprvek a složky popisu geoprvku. 3. Atributové a prostorové výběry 4. Využití GIS pro řešení prostorových analytických úloh. 5. Síťové analýzy. Alokace zdrojů a hledání cesty. Plánování polohy hasičských stanic a zásahových obvodů. 6. Analýzy dostupnosti. 7. Modelování a vizualizace povodní. 8. Modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře. 9. Geoinformační podpora Krajských operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru. 10. Aplikace GIS na pracovištích krajských operačních a informačních středisek. 11. Využití globálních navigačních a polohových systémů pro sběr dat a navigaci. 12. Aplikace mobilních technologií GIS. 13. Multikriterální hodnocení environmentálních hazardů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní