548-0040/09 – Objektově orientované technologie (OOT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základních principů objektově-orientovaných technologií, • symbolů a diagramů jazyka UML, • principů objektově-orientované analýzy. - student umí: • rozlišit způsob, jak modelovat logický nebo dynamický náhled na systém, • aplikovat jazyk UML pro modelování systému, • zkontrolovat konzistenci vytvořených diagramů, • provést analýzu jednoduchého systému. - student je schopen: • navrhnout postup tvorby modelu systému pomocí UML, • sestavit základní diagramy UML.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu je podán úvod do problematiky objektových technologií. Absolvent se seznámí se základními pojmy a principy objektových technologií, získá znalost jazyka UML a diagramů pro vytvoření modelu systému a seznámí se také se základy objektově-orientované analýzy.

Povinná literatura:

M. Fowler: Destilované UML, Grada 2009, ISBN 978-80-247-2062-3 Arlow, J., Neustadt, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Tom Pender.: UML Bible. John Wiley & Sons, Inc., 2003. 984 str. Kanisová, H., Müller, M.: UML srozumitelně. Computer Press, 2006. 176 str.

Doporučená literatura:

Sokolovský, P.: Tvorba a renegineering oběktově orientovaných obchodních procesů. Science 1999. 201 str. Pecinovský, R.: Naučte se myslet a programovat objektově. Computer Press, 2010. 576 str. Rydval, S.: UML pro analytiky. Od případů užití k diagramu nasazení. Elebedial, 2017. 270 str. Denis, A. et al.: Systems Analysis and Design with UML. An Object-Oriented Approach. 3rd ed. Wiley, 2010. 581 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zadávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Systém, modelování, etapy tvorby systému 2) Základní principy OOT: objekty, zapouzdření, zprávy 3) Základní principy OOT: třídy, dědičnost a polymorfismus 4) Jazyk UML 5) Specifikace požadavků, funkční, nefunkční, klasifikace 6) Model případů užití I 7) Model případů užití II 8) Logický náhled na systém: diagram tříd a objektů 9) Logický náhled na systém: hledání analytických tříd 10) Dynamický náhled: diagram sekvenční 11) Dynamický náhled: diagram aktivit 12) Dynamický náhled: diagram stavů 13) Konzistence diagramů 14) Implementační náhled – diagramy balíčků, komponent a nasazení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Účast na cvičení minimálně 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná, studijní materiály jsou k dispozici v LMS Moodle. Účast na cvičeních není povinná, je však nezbytné splnit všechny úlohy zadané cvičícím. Zkouška proběhne prezenčně v řásných termínech vypsaných pro předmět v IS Edison.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.