548-0044/05 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KOT116 Ing. Olga Kotlíková
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami prostorových analýz, naučit je volit vhodné postupy, prakticky je aplikovat, kriticky hodnotit získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. Analýza vícenásobných typů událostí. Časoprostorové analýzy. Linie. Statistický popis. Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Povinná literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2011. 127 stran.

Doporučená literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad Horák J., Šimek M., Šeděnková M., Růžička L., Horáková B., Peňáz T.: Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál. VŠB-TU Ostrava. http://gis.vsb.cz/GACR_MTP/index.htm, 2005, 187 stran

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. 2) Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. 3) Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. 4) Analýza vícenásobných typů událostí. 5) Časoprostorové analýzy. 6) Geostatistické metody pro kontinuální pole. Strukturální funkce. Výpočet pro linii, pro plochu. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. Lokální odhady - krigování. 7) Metody interpolace. Základní, univerzální, indikátorové a pravděpodobnostní krigování. Simulační postupy. 8) Linie. Statistický popis. 9) Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. 10) Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. 11) Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. 12) Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku