548-0044/06 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty využívat další metody prostorové analýzy dat, které nejsou obsaženy v jiných předmětech. Zaměřuje se na cirkulární statistiku, modelování prostorového uspořádání událostí a relevantní inferenční metody určování jejich náhodnosti, včetně více typů událostí. Velká pozornost je věnována teorii grafů a její aplikaci pro prostorové úlohy, statistický popis sítí (lokální i globální míry), vybrané úlohy v grafech. Studenti se seznámí rovněž s lokalizačními a alokačními úlohami, využitím gravitační teorie, vybranými analýzami pro areálová data, multivariačními technikami pro prostorová data a logistickou regresí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje pokročilý kurz metod prostorových analýz. Obsahuje popisnou statistiku pro body, cirkulární statistiku, metody modelování prostorového uspořádání událostí, inferenční metody určování náhodnosti jednoduchých bodů i více typů událostí, vysvětluje základní pojmy z teorie grafů, řadu ukazatelů používaných pro lokální a globální hodnocení sítí zejména sociálních sítí, uvádí do problematiky hodnocení dopravní dostupnosti, vysvětluje vybrané úlohy v grafech, základní metody pro řešení lokalizační a alokační úloh, využití gravitační teorie, seznamuje s vybranými analýzami pro areálová data a multivariační technikami pro prostorová data, seznamují se základním predikčním modelem pro kategorizované veličiny logistickou regresí.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN 978-80-248-4368-1. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf Hlásny T. Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy. Banská Bystrica 2007. ISBN 978-80-8093-029-5. Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9 Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. Geospatial Analysis. 2011. Dostupné na http://www.spatialanalysisonline.com

Doporučená literatura:

Dudorkin, J. Operační výzkum. ČVUT Praha,1997, 296 s., ISBN 80-01-01571-8. Marek, L. Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat. Univerzita Palackého, Katedra geoinformatiky, 2015. Meloun, M., Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha, Academia, 2002, 764 s., ISBN 80-200-1008-4 Rogerson, P. Statistical methods for geography, 5th ed. SAGE, LA, 2019. S. 405. ISBN 978-1-5264-9880-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prostorová analýza dat. Cíle a druhy analýzy. Popisná statistika pro body. Cirkulární statistika. 2. Modelování prostorového uspořádání událostí/bodů 3. Inferenční metody určování náhodnosti distribuce bodů. Inferenční metody náhodnosti více typů událostí. 4. Základní pojmy z teorie grafů. Typy grafů, popis struktur (matice, relace). 5. Statistický popis grafů a sítí, hodnocení dopravní dostupnosti. 6. Vybrané úlohy v grafech (řešení nejlevnější kostry MST, Gabrielova síť, Steinerův strom, algoritmy optimální trasy, obchodní cestující). 7. Lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie a její zobecnění. 8. Vybrané analýzy pro areálová data (plošná interpolace, regionalizace, vyhlazování, regresní modelování). 9. Multivariační techniky pro prostorová data – analýza hlavních komponent, faktorová analýza, diskriminační analýza 10. Multivariační techniky pro prostorová data - hierarchické a nehierarchické shlukování dat 11. Prostorové analýzy kontinuálních polí (principy geostatistiky, prostorová autokorelace, typy strukturálních funkcí, studium anizotropie pole, koregionalizace). 12. Prostorové analýzy kontinuálních polí (krigování a jeho varianty, co-kriging, stochastické simulace). 13. Analýzy fraktálové dimenze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Projekt Projekt 26  10
                účast Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  18 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2013/2014 letní
2010/2011 letní