548-0044/07 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty využívat další metody prostorové analýzy dat, které nejsou obsaženy v jiných předmětech. Zaměřuje se na cirkulární statistiku, modelování prostorového uspořádání událostí a relevantní inferenční metody určování jejich náhodnosti, včetně více typů událostí. Velká pozornost je věnována teorii grafů a její aplikaci pro prostorové úlohy, statistický popis sítí (lokální i globální míry), vybrané úlohy v grafech. Studenti se seznámí rovněž s lokalizačními a alokačními úlohami, využitím gravitační teorie, vybranými analýzami pro areálová data, multivariačními technikami pro prostorová data a logistickou regresí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje pokročilý kurz metod prostorových analýz. Obsahuje popisnou statistiku pro body, cirkulární statistiku, metody modelování prostorového uspořádání událostí, inferenční metody určování náhodnosti jednoduchých bodů i více typů událostí, vysvětluje základní pojmy z teorie grafů, řadu ukazatelů používaných pro lokální a globální hodnocení sítí zejména sociálních sítí, uvádí do problematiky hodnocení dopravní dostupnosti, vysvětluje vybrané úlohy v grafech, základní metody pro řešení lokalizační a alokační úloh, využití gravitační teorie, seznamuje s vybranými analýzami pro areálová data a multivariační technikami pro prostorová data, seznamují se základním predikčním modelem pro kategorizované veličiny logistickou regresí.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN 978-80-248-4368-1. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf Hlásny T. Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy. Banská Bystrica 2007. ISBN 978-80-8093-029-5. Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9 Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. Geospatial Analysis. 2011. Dostupné na http://www.spatialanalysisonline.com

Doporučená literatura:

Dudorkin, J. Operační výzkum. ČVUT Praha,1997, 296 s., ISBN 80-01-01571-8. Marek, L. Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat. Univerzita Palackého, Katedra geoinformatiky, 2015. Meloun, M., Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha, Academia, 2002, 764 s., ISBN 80-200-1008-4 Rogerson, P. Statistical methods for geography, 5th ed. SAGE, LA, 2019. S. 405. ISBN 978-1-5264-9880-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. 2) Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. 3) Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. 4) Analýza vícenásobných typů událostí. 5) Časoprostorové analýzy. 6) Linie. Statistický popis. 7) Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. 8) Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. 9) Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. 10) Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Materials for an individual study are available at http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/ where you can find also topics for the exam. Consultations (both personal and online) with the lecturer are possible. The exercises are individual based on a semester project which has to be completed to the end of the exam period for the given semester. The exam is conducted only in person.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní