548-0045/04 – Bezpečnost dat v informačních systémech (BDIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou mít základní přehled v problematice bezpečnosti IS a budou si vědomi potenciálních ohrožení IS.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřený na poskytnutí znalostí z oblasti právní ochrany dat v informačních systémech, bezpečnosti informačních systémů a nástrojů, zneužitelných k ohrožení bezepčnosti informačních systémů. Část předmětu je zaměřena na seznámení s novinkami v oblasti a na praktické ukázky možných ohrožení.

Povinná literatura:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. 2. Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, Praha, 2000. 143 str. 3. Garfinkel, S., Spafford, G.: Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi. Zabezpečování počítačových systémů. Computer Press, Praha, 1998. 948 str. 4. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). 5. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 6. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. 7. Vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu, vztahující se k předmětné problematice. 8. Nařízení vlády vztahující se k předmětné problematice.

Doporučená literatura:

Steiner, F.: Případová studie analýzy rizik informační bezpečnosti. On-line http://bpm-tema.blogspot.com/2007/11/ppadov-studie-analzy-rizik-informan.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Bezpečnost informačních systémů. - Zákony pro oblast bezpečnosti informačních systémů. - Služby pro zajištění bezpečnosti sítě. - Fyzická bezpečnost informačních systémů. - Bezpečnost Web serverů a Web aplikací. - Autentifikace, autorizace, kryptografie, digitální podpis a zachování tajemství. - Odezva na bezpečnostní incident a zpracování bezpečnostních incidentů. Systémy pro detekování průniku. - Obnovení po havárii a kontinuita činností organizace. - Analýza a řízení rizik informačních systémů. - Bezpečnostní hrozby pro E-business. - Bezpečnostní politika pro E-business..

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 80  40
        Ústní zkoušení Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní