548-0048/06 – Globální navigační a polohové systémy (GNPS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty používat samostatně přijímače sytému GNSS, využívat je pro řešení různých úkolů, navrhovat vhodné uspořádání měření a mapování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

První část přednášek poskytne studentům obecný přehled z historie navigace a lokalizace se zaměřením na rádiovou navigaci. Další část přednášek je věnována základům družicové navigace a lokalizace a existujícím družicovým navigačním systémům GPS, GLONASS a Galileo. Pozornost je věnována také diferenčním technikám GNSS a zpřesňujícím systémům (EGNOS, WASS).

Povinná literatura:

VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy, učební texty, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. LÁSKA, Z., TEŠNAR, M., SLABÝ, J., SUKUP, J.: Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi, Učební texty k semináři, VUT v Brně, 2010, 72 stran. KAPLAN, E., HEGARTY, C.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers, 2 edition, 2005, pages 726, ISBN-10: 1580538940. VEŘTÁK, I.: Rádiové určení polohy, Plzeň, 2009, 80 stran.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. RAPANT, P.: Družicové polohové systémy, VŠB-TUO, Ostrava, 2002, 202 stran, ISBN: 80-248-0124-8. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodézie, ČVUT, Praha, 2008, 228 stran. AWANGE, J. L.: Environmental monitoring using GNSS, Springer, Berlin, 2012, ISBN: 978-3-540-88255-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru je průběžně kontrolován postup zpracování dvou zadaných projektů mapování. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Historie a současnost lokalizace a navigace 2) Princip dálkoměrných měření GNSS 3) Architektura GNSS a její klíčové části 4) Systém Navstar GPS 5) Systém GLONASS 6) Systém Galileo 7) Faktory ovlivňující přesnost GNSS na straně kosmického a pozemního segmentu 8) Faktory ovlivňující přesnost GNSS na straně prostředí, kterým se signály šíří 9) Princip diferenčních měření GNSS 10) Metody zpřesňování polohy a času vyjma diferenčních měření 11) Datové formáty používané v GNSS 12) Komunikační protokoly v GNSS 13) Přijímač GNSS 14) Přehled aplikací využívajících GNSS

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 26
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 50  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Účast na 4h cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku