548-0049/04 – Projektové řízení (PR)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s obecnými principy projektového řízení jako efektivního nástroje pro řízení změn, které jsou aplikovatelné bez ohledu na specializaci a uvedení do oboru v rozsahu, který je běžně přednášen na západních univerzitách odborného typu. Studenti budou schopni po absolvování navrhnout, plánovat, připravit a řídit projekt menšího rozsahu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s obecnými principy projektového řízení jako efektivního nástroje pro řízení změn, které jsou aplikovatelné bez ohledu na specializaci studia a uvedení do oboru v rozsahu, který je běžně přednášen na západních univerzitách odborného typu. Vysvětluje filozofii, nástroje a techniky projektového řízení. Příklady a praktická cvičení jsou orientována především do oblasti IT projektů.

Povinná literatura:

Schwalbe K.: Řízení projektů v IT. ComputerPress, 2007, ISBN 978-80-251-1526-8 Rosennau, M.D.: Řízení projektů, Computer press 2000 Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5. A Guide to The Projekct Management Body of knowledge, Projekt Mangement Institute, 2004, ISBN 1-930699-45-X

Doporučená literatura:

Gardiner, P. D. Project management. A strategic planning approach. NY: Palgrave, 2005. 322 s. ISBN 0-333-98222-3. Skokan, K.: Řízení rozvojových projektů v EU.Ostrava: EkF VŠB-TUO, 2007. Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešení úkolů zadávaných na cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémový přístup k řízení. Formy řízení. Systém a jeho vlastnosti 2. Obecné principy projektového řízení (řízení změn a realizace strategií) 3. Životní cyklus projektu a procesy projektového řízení 4. Lidé a organizace v projektovém řízení. Project stakeholders, projektový tým a manažer projektu 5. Inicializace a definice projektu, studie proveditelnosti a kritéria výběru projektů 6. Plánování v projektovém řízení (plán obsahu, činností, zdrojů, kvality, rizik...) 7. Realizace, kontrola a uzavření projektu 8. Logický rámec k řízení projektů 9. Aplikace projektového řízení v praxi 10. Techniky časového řízení projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Účast na cvičení minimálně 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná, studijní materiály jsou k dispozici v LMS Moodle. Účast na cvičeních není povinná, je však nezbytné splnit všechny úlohy zadané cvičícím. Zkouška proběhne prezenčně v řásných termínech vypsaných pro předmět v IS Edison.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní