548-0050/01 – Terénní cvičení z GIS a GNSS (TCGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+40
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je procvičení postupů a metod sběru dat s použitím GNSS přijímačů, se kterými se studenti seznamovali v rámci předmětu Globální navigační polohové systémy. Studenti musí prokázat schopnost samostatně: přípravit projekt mapování podle zadaných kritérií, realizovat mapování v terénu pro zadanou oblast, vyhodnotit výsledky terénní práce a sepsat zprávu o mapování, koordinovat svůj pracovní postup s ostatnímy studenty v rámci pracovní skupiny

Vyučovací metody

Projekt
Terénní práce
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické procvičení postupů mapování, se kterými se posluchači setkali v rámci svého předchozího studia - zejména v předmětu Globální navigační polohové systémy. Student musí splnit zadané cíle mapování, ve stanovené oblasti, s prostředky dle vlastního výběru a ve stanoveném čase.

Povinná literatura:

VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy, učební texty, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. LÁSKA, Z., TEŠNAR, M., SLABÝ, J., SUKUP, J.: Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi, Učební texty k semináři, VUT v Brně, 2010, 72 stran. KAPLAN, E., HEGARTY, C.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers, 2 edition, 2005, pages 726, ISBN-10: 1580538940. VEŘTÁK, I.: Rádiové určení polohy, Plzeň, 2009, 80 stran.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. RAPANT, P.: Družicové polohové systémy, VŠB-TUO, Ostrava, 2002, 202 stran, ISBN: 80-248-0124-8. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodézie, ČVUT, Praha, 2008, 228 stran. AWANGE, J. L.: Environmental monitoring using GNSS, Springer, Berlin, 2012, ISBN: 978-3-540-88255-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají z terénního měření zprávu, kterou odevzdávají garantovi předmětu a po jejím přijetí získají zápočet.

E-learning

projekt

Další požadavky na studenta

Cvičení se koná v druhé polovině června.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Posluchači dostanou na začátku cvičení zadání definovaných úkolů a podkladová data nezbytná pro splnění úkolů. Cílem posluchačů je dokončit zadané úkoly v definovaném čase. 1) Připravit projekt - příprava datových podkladů, mapovacího projektů, přístrojů. 2) Realizovat mapování v terénů tak, aby: - byly splněné všechny zadané úkoly s požadovanou přesností, - byla vytvořena všechna požadovaná dokumentace. 3) Zpracovat výsledky mapování v souladu se zadáním úkolu. Terénní cvičení je typicky realizováno v lokalitě Kramolín v blízkosti Dalešické přehrady. Studenti realizují následující dvě úlohy: 1, Polohopis lesních komunikací v okolí Kramolína technikou post-processing D-GNSS 2, Polohopis a výškopis koruny hráze Dalešické přehrady GNSS technikou RTK

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičení dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat samostatný projekt zahrnující mapování v terénu nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání projektu poskytne cvičící.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní