548-0052/02 – Neurčitost dat a modelů (NEDAM)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základní koncepty neurčitosti a její role pro zpracování dat a aplikace modelů, naučit je prakticky aplikovat vhodné metody při provádění analýz prostorových dat, aby dovedli integrovat poznatky z ostatních disciplin s přístupy k hodnocení a řízení neurčitosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vymezení základních pojmů. Hlavní koncepty pojetí neurčitosti v geoinformatice. Úvod do aplikace metody Monte Carlo. Zdroje chyb a neurčitosti. Vzorkování. Neurčitost v prostorové složce, neurčitost v atributové složce dat. Ekologická chyba, MAUP a agregace dat. Prostorová autokorelace. Chyby při konverzi rastr-vektor. Šíření chyb, vyrovnávání chyb. Vnitřní a externí validace. Analýza citlivosti. Metody založené na simulacích a dekompozici rozptylu. Bayesova a Dempster-Shaferova teorie. Techniky pro snížení, kvantifikaci a vizuální reprezentaci neurčitosti. Náklady a přínosy snižování neurčitosti. Neurčitost rozhodování. Praktické aplikace pro testování dat a služeb (příklady řešení pro geowebové služby), při zpracování dat z informačních systémů veřejné správy

Povinná literatura:

Shi W.: Principles of Modeling Uncertainties in Spatial Data and Spatial Analysis. CRC Press (Taylor & Francis) 2010. Zhang J.X., Goodchild M.F. (2002): Uncertainty in Geographic Information. New York. Taylor & Francis.

Doporučená literatura:

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2005 (s. 127-153) Burrough P., McDonnell A.: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press 1998, 333 stran. s.220-264. Maguire, DJ, Batty M, Goodchild MF: GIS, Spatial Analysis and Modeling. ESRI 2005. s. 68-129. Horák J.: Zpracování dat v GIS. Skripta VŠB-TU Ostrava, 240 stran. 3.vydání Andrea Saltelli, Stefano Tarantola, Francesca Campolongo and Marco Ratto (2004) SENSITIVITY ANALYSIS IN PRACTICE. A GUIDE TO ASSESSING SCIENTIFIC MODELS. Wiley. ISBN 0-470-87093-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení základních pojmů. Hlavní koncepty pojetí neurčitosti v geoinformatice. Úvod do aplikace metody Monte Carlo. Zdroje chyb a neurčitosti. Vzorkování. Neurčitost v prostorové složce, neurčitost v atributové složce dat. Ekologická chyba, MAUP a agregace dat. Prostorová autokorelace. Chyby při konverzi rastr-vektor. Šíření chyb, vyrovnávání chyb. Vnitřní a externí validace. Analýza citlivosti. Metody založené na simulacích a dekompozici rozptylu. Bayesova a Dempster-Shaferova teorie. Techniky pro snížení, kvantifikaci a vizuální reprezentaci neurčitosti. Náklady a přínosy snižování neurčitosti. Neurčitost rozhodování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                projekt Projekt 26  0
                jiné úkoly Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.