548-0059/04 – Modelování a simulace v geovědách (MSG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu budou schopni: - Rozlišovat různé druhy modelů a metody modelování - Navrhnout postup modelování - Vysvětlit a prakticky aplikovat vybrané postupy modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základními principy a postupy modelování a simulace. Během semestru budou dále prezentovány základní aplikační oblasti modelování a simulace v geovědách.

Povinná literatura:

RŮŽIČKOVÁ, K.: Modelování a simulace v geovědách. Výukové materiály VŠB-TUO. 2013. 54 s.

Doporučená literatura:

PELÁNEK, R. Modelování a simulace komplexních systémů. Nakladatelství Masarykovy univerzity. 2011. 236 s. ISBN: 978-80-210-5318-2. JANČÍKOVÁ, Z. Studijní opora předmětu: Modelování a simulace, VŠB-TUO, 2008. 93 s. Dostupné on-line: , 7/2012. JENÍČEK, M. Klasifikace hydrologických modelů. UK Praha 2010. 6s. Dostupné on-line: , 10/2012. KŘIVÝ, I., KINDLER E. Modelování a simulace. Ostravská universita. 146 s. Dostupné on-line: , 7/2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční studium - písemný test v půlce a na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolventi tohoto předmětu budou schopni: - Rozlišovat různé druhy modelů a metody modelování - Navrhnout postup modelování - Vysvětlit a prakticky aplikovat vybrané postupy modelování

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní seznámení s pojmy modelování a simulace 2. Systémový přístup při modelování 3. Proces modelování a simulace 4. Klasifikace modelů 5. Matematické základy modelování 6. Verifikace modelů 7. Využití nástrojů GIS pro modelování 8. Modelování erozních procesů 9. Hydrologické a hydrogeologické modelování 10. Modelování rozptylu látek v ovzduší 11. Modelování šíření hluku 12. Havarijní modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Project Semestrální projekt 10  0
                Written test Písemka 17  8
                Attendance Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 30
                Written test Písemná zkouška 55  25
                Oral exam Ústní zkouška 12  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok