548-0059/06 – Modelování a simulace v geovědách (MSG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu budou schopni: - Rozlišovat různé druhy modelů a metody modelování - Navrhnout postup modelování - Vysvětlit a prakticky aplikovat vybrané postupy modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základními principy a postupy modelování a simulace. Během semestru budou dále prezentovány základní aplikační oblasti modelování a simulace v geovědách.

Povinná literatura:

JANČÍKOVÁ, Zora. Modelování a simulace. Výukové materiály VŠB-TUO. 2008. 93 s. MITASOVA, Helena, MITAS, Lubos. Process Modeling and Simulations [online] University of California, 2000 [cit. 5. 1. 2021] Dostupné na: PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Brno. 2011. 236 s. ISBN: 978-80-210-5318-2. RŮŽIČKOVÁ, Kateřina. Modelování a simulace v geovědách. Výukové materiály VŠB-TUO. 2013. 54 s.

Doporučená literatura:

ADAMEC, Vladimír a kol. Hlukové mapování a metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních železničních tratí (ČÁST 1) [online]. Vzdělávací modul Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava 2009. [cit. 5. 1. 2021] Dostupné na: ČHMÚ. Modelování kvality ovzduší [online]. Praha [cit. 5. 1. 2021] Dostupné na: JOPP, Fred, REUTER, Hauke, BRECKLING, Broder. Modelling Complex Ecological Dynamics. Springer. 2011. 397 p. ISBN 978-3-642-05028-2. UNUCKA, Jan. Možnosti propojení GIS a environmentálních modelů pro potřeby krizového řízení a ochrany přírody. [online] Habilitační práce. Ostrava, VŠB-TUO. 264s. [cit. 5. 1. 2021] Dostupné na:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test/testy zaměřené na ověření znalostí získaných v průběhu cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatně zpracovaný projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní seznámení s principy a pojmy modelování a simulace 2. Systémový přístup při modelování 3. Proces modelování a simulace 4. Klasifikace modelů 5. Metody pro modelování a simulace 6. Matematické základy modelování 7. Kalibrace a verifikace modelů 8. Využití nástrojů GIS pro modelování, aplikace 9. Modelování erozních procesů 10. Hydrologické modelování 11. Modelování rozptylu látek v ovzduší 12. Modelování šíření hluku a požárů 13. Havarijní modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 7  5
                Samostatný projekt Projekt 12  6
                Písemný test Písemka 14  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemka 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  5
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat obsah 4 úloh zadaných cvičícím. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období. Dále také osobně absolvovat zápočtový test. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.