548-0063/03 – Plánování aplikací geoinformačních technologií (PAGT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu jsou studenti nuceni využívat a kombinovat znalosti získané v předešlém studiu odborných předmětů GIS. Jsou vedeni ke komplexním úvahám nad problematikou návrhu, plánování a implementace GIS/GIT v organizacích včetně technologických, organizačních a právních aspektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolvent předmětu získá přehled problematiky plánování a projektování geografických informačních systémů a dalších geoinformačních technologií. Probírány jsou oblasti strategického plánování a řízení, obecné zákonitosti budování a provozování aplikací GIS, geoinformační infrastruktury, metody ekonomického hodnocení aplikací GIS, problematika technické harmonizace, normalizace, řízení kvality a projektového řízení. Součástí jsou ukázky některých případových studií budování aplikací GIS.

Povinná literatura:

Clarke, K.C. (2003). Getting Started with Geographic Information Systems. Prentice Hall: Upper Saddle River. 340. See Chapter 8, "How to Pick a GIS" Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2005 Maguire D., Kouyoumjian V., Smith R. (2008): The Business Benefits of GIS. An ROI Approach. ESRI press 2008. Korte, G. B.: The GIS Book. The Fifth Edition. OnWord Press. Santa Fe, 2001.

Doporučená literatura:

Geographic information metadata for spatial data infrastructures. Springer, 2005. ISBN 3-540-24464-6 Harmon, Anderson: The design and implementation of GIS. John Wiley and Sons, Inc., 2003. ISBN 0-471-20488-9 Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. Longley P., Graham C.: GIS for Business and service planning. 1995. ISBN 1-899761-07-1 Tomlinson: Thinking about GIS. GIS planning for managers. 2003. ISBN 1-58948-119-4 Huxhold, W. E., Levinsohn, A. G.: Managing Geographic Information System Projects. Oxford University Press, Oxford, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné programy Úkoly na cvičení Písemky

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizitou je absolvování nejméně 2 předmětů zaměřené na GIS a/nebo geoinformační technologie

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura aplikace GIS. Obecné zákonitosti zavádění apl. GIS. 2. Plánování a projektování GIS. Výběr a implementace GIS. 3. Podmínky úspěšné implementace GIS. Nástrahy GIS. 4. Úloha externího poradce. 5. Metody ekonomického hodnocení aplikací GIS. 6. Případové studie implementace a údržby GIS. 7. Technická harmonizace. 8. Normy a standardy v GIS. 9. Projektové řízení. Projekty v oblasti GIS/GIT. 10. Plánování ostatních geoinformačních technologií (DPZ, fotogrammetrie, DMT, GPS …).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                samostatný projekt Projekt 26  0
                aktivní účast na cvičení Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku