548-0063/04 – Plánování aplikací geoinformačních technologií (PAGT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu jsou studenti nuceni využívat a kombinovat znalosti získané v předešlém studiu odborných předmětů GIS. Jsou vedeni ke komplexním úvahám nad problematikou návrhu, plánování a implementace GIS/GIT v organizacích včetně technologických, organizačních a právních aspektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolvent předmětu získá přehled problematiky plánování a projektování geografických informačních systémů a dalších geoinformačních technologií. Probírány jsou oblasti strategického plánování a řízení, obecné zákonitosti budování a provozování aplikací GIS, geoinformační infrastruktury, metody ekonomického hodnocení aplikací GIS, problematika technické harmonizace, normalizace, řízení kvality a projektového řízení. Součástí jsou ukázky některých případových studií budování aplikací GIS.

Povinná literatura:

Clarke, K.C. (2003). Getting Started with Geographic Information Systems. Prentice Hall: Upper Saddle River. 340. See Chapter 8, "How to Pick a GIS" Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2005 Maguire D., Kouyoumjian V., Smith R. (2008): The Business Benefits of GIS. An ROI Approach. ESRI press 2008. Korte, G. B.: The GIS Book. The Fifth Edition. OnWord Press. Santa Fe, 2001.

Doporučená literatura:

Geographic information metadata for spatial data infrastructures. Springer, 2005. ISBN 3-540-24464-6 Harmon, Anderson: The design and implementation of GIS. John Wiley and Sons, Inc., 2003. ISBN 0-471-20488-9 Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. Longley P., Graham C.: GIS for Business and service planning. 1995. ISBN 1-899761-07-1 Tomlinson: Thinking about GIS. GIS planning for managers. 2003. ISBN 1-58948-119-4 Huxhold, W. E., Levinsohn, A. G.: Managing Geographic Information System Projects. Oxford University Press, Oxford, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Součástí je i příprava samostatného projektu. Předmět je ukončena písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační systém. Rozdíly v plánování GIS a IS. 2. Informační strategie podniku. 3. Projektové plánování. 4. Strategické plánování GIS. Projektování GIS. 5. ROI metoda - Příprava ROI projektu, Identifikace obchodních příležitostí. Prioritizace obchodních příležitostí. 6. ROI metoda - Konstrukce GIS programu. Definování projektové kontroly. Specifikování a vyčíslení nákladů. 7. ROI metoda - Ocenění přínosů. Vytvoření plánu benefitů. Výpočet finančních ukazatelů. Zpráva. 8. Výběr a implementace GIS podle Korteho, Tomlinsona, Clarka 9. Doporučení pro výstavbu GIS. Výběr SW pro GIS. Provoz GIS. Externí poradce při výběru a implementaci GIS 10. Finanční zdůvodnění projektu budování GIS. Přínosy GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení 11. Náklady GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení 12. Hodnocení postupu projektu při jeho realizaci. 13. Primární a sekundární evropské právo 14. Technická normalizace 15. Geoinformační infrastruktury, GeoInfoStrategie, INSPIRE, NIPI, zákon o základních registrech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                samostatný projekt Projekt 26  0
                jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku