548-0063/05 – Plánování aplikací geoinformačních technologií (PAGT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu jsou studenti nuceni využívat a kombinovat znalosti získané v předešlém studiu odborných předmětů GIS. Jsou vedeni ke komplexním úvahám nad problematikou návrhu, plánování a implementace GIS/GIT v organizacích včetně technologických, organizačních a právních aspektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolvent předmětu získá přehled problematiky plánování a projektování geografických informačních systémů a dalších geoinformačních technologií. Probírány jsou oblasti strategického plánování a řízení, obecné zákonitosti budování a provozování aplikací GIS, geoinformační infrastruktury, metody ekonomického hodnocení aplikací GIS, problematika technické harmonizace, normalizace, řízení kvality a projektového řízení. Součástí jsou ukázky některých případových studií budování aplikací GIS.

Povinná literatura:

Clarke, K.C. (2003). Getting Started with Geographic Information Systems. Prentice Hall: Upper Saddle River. 340. See Chapter 8, "How to Pick a GIS" Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2005 Maguire D., Kouyoumjian V., Smith R. (2008): The Business Benefits of GIS. An ROI Approach. ESRI press 2008. Korte, G. B.: The GIS Book. The Fifth Edition. OnWord Press. Santa Fe, 2001.

Doporučená literatura:

Geographic information metadata for spatial data infrastructures. Springer, 2005. ISBN 3-540-24464-6 Harmon, Anderson: The design and implementation of GIS. John Wiley and Sons, Inc., 2003. ISBN 0-471-20488-9 Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. Longley P., Graham C.: GIS for Business and service planning. 1995. ISBN 1-899761-07-1 Tomlinson: Thinking about GIS. GIS planning for managers. 2003. ISBN 1-58948-119-4 Huxhold, W. E., Levinsohn, A. G.: Managing Geographic Information System Projects. Oxford University Press, Oxford, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Součástí je i příprava samostatného projektu. Předmět je ukončena písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační systém. Rozdíly v plánování GIS a IS. 2. Informační strategie podniku. 3. Projektové plánování. 4. Strategické plánování GIS. Projektování GIS. 5. ROI metoda - Příprava ROI projektu, Identifikace obchodních příležitostí. Prioritizace obchodních příležitostí. 6. ROI metoda - Konstrukce GIS programu. Definování projektové kontroly. Specifikování a vyčíslení nákladů. 7. ROI metoda - Ocenění přínosů. Vytvoření plánu benefitů. Výpočet finančních ukazatelů. Zpráva. 8. Výběr a implementace GIS podle Korteho, Tomlinsona, Clarka 9. Doporučení pro výstavbu GIS. Výběr SW pro GIS. Provoz GIS. Externí poradce při výběru a implementaci GIS 10. Finanční zdůvodnění projektu budování GIS. Přínosy GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení 11. Náklady GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení 12. Hodnocení postupu projektu při jeho realizaci. 13. Primární a sekundární evropské právo 14. Technická normalizace 15. Geoinformační infrastruktury, GeoInfoStrategie, INSPIRE, NIPI, zákon o základních registrech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                samostatný projekt Projekt 26  0
                jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: according to the valid study regulations

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Materials for an individual study are available at http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/ where you can find also topics for the exam. Consultations (both personal and online) with the lecturer are possible. The exercises are individual based on a semester project which has to be completed to the end of the exam period for the given semester. The exam is conducted only in person.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní