548-0064/04 – GIS v regionálních analýzách (GISRA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
INS002 Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy geografických informačních systémů a jejich aplikacemi v regionálních analýzách. Studenti by měli být schopni navrhnout a prakticky realizovat základní úlohy, které potřebují v rámci regionálních analýz řešit, připravit vhodné výstupy, interpretovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen pro studenty využívající geografické informační systémy a jiné geoinformační technologií pro regionální analýzy. Ačkoliv je předmět zaměřen na socioekonomické aktivity, své zastoupení má také oblast fyzicko-geografická s důrazem na oblast životního prostředí. Student se naučí vyhledávat dostupná prostorová data, zpracovat je a vizualizovat formou mapy.

Povinná literatura:

Ivan, I. (2012): GIS pro regionální rozvoj, VŠB- TU Ostrava, 100 str. Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216 str. Kolektiv autorů (2010): Atlas krajiny ČR. Ministerstvo životního prostředí, 332 str. Dostupné z: . Longley, P.A., Goodchild, M., MaguireD.J., Rhind, D.W. (2015): Geographic Information Systems and Science, Wiley, 496p.

Doporučená literatura:

Horák, J. (2009): Zpracování dat v GIS. VŠB – TU Ostrava 2009. 2.vydání. 199 str. Smith, M.J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: . Burian, J. (2010): Geoinformatika v prostorovém plánování. Univerzita Palackého v Olomouci, 136 str. Awange, J., Kiema, J. (2013): Environmental Geoinformatics. Extreme Hydro-Climatic and Food Security Challenges: Exploiting the Big Data. Springer, Earth and Environmental Science, 635 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co je to GIS, oblasti použití GIS, definice pojmu GIS 2. Data, prostorová data, geodata. 3. Geoprvky, složky popisu geoprvku. Geometrická složka popisu geoprvků. 4. Tematická, časová, vztahová, funkční a kvalitativní složka popisu geoprvku. 5. Metody sběru prostorových dat. GPS, dálkový průzkum Země. 6. Zdroje digitálních dat. 7. Vstup prostorových dat. Zdroje chyb. 8. Analýza dat v GIS. 9. Analýza dat v GIS. 10. Specifika socioekonomických dat při zpracování v GIS 11. Geokódání, adresace. 12. Vizualizace dat, kartografické zásady. 13. Kartografické zásady 14. Vybrané případové studie 15. Vybrané případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 44  0
        Písemka Písemka 30  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 11  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku