548-0064/06 – GIS v regionálních analýzách (GISRA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KOK0059 Mgr. Nikola Koktavá
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
LIN0055 Ing. Petra Mecová
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy geografických informačních systémů a jejich aplikacemi v regionálních analýzách. Studenti by měli být schopni navrhnout a prakticky realizovat základní úlohy, které potřebují v rámci regionálních analýz řešit, připravit vhodné výstupy, interpretovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen pro studenty využívající geografické informační systémy a jiné geoinformační technologií pro regionální analýzy. Ačkoliv je předmět zaměřen na socioekonomické aktivity, své zastoupení má také oblast fyzicko-geografická s důrazem na oblast životního prostředí. Student se naučí vyhledávat dostupná prostorová data, zpracovat je a vizualizovat formou mapy.

Povinná literatura:

Ivan, I. (2012): GIS pro regionální rozvoj, VŠB- TU Ostrava, 100 str. Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216 str. Kolektiv autorů (2010): Atlas krajiny ČR. Ministerstvo životního prostředí, 332 str. Dostupné z: . Longley, P.A., Goodchild, M., MaguireD.J., Rhind, D.W. (2015): Geographic Information Systems and Science, Wiley, 496p.

Doporučená literatura:

Horák, J. (2009): Zpracování dat v GIS. VŠB – TU Ostrava 2009. 2.vydání. 199 str. Smith, M.J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: . Burian, J. (2010): Geoinformatika v prostorovém plánování. Univerzita Palackého v Olomouci, 136 str. Awange, J., Kiema, J. (2013): Environmental Geoinformatics. Extreme Hydro-Climatic and Food Security Challenges: Exploiting the Big Data. Springer, Earth and Environmental Science, 635 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Zároveň musí studenti úspěšně vypracovat závěrečný projekt přímo v průběhu hodiny a úspěšně zvládnou písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co je to GIS, oblasti použití GIS, definice pojmu GIS 2. Data, prostorová data, geodata. 3. Geoprvky, složky popisu geoprvku. Geometrická složka popisu geoprvků. 4. Tematická, časová, vztahová, funkční a kvalitativní složka popisu geoprvku. 5. Metody sběru prostorových dat. GPS, dálkový průzkum Země. 6. Zdroje digitálních dat. 7. Vstup prostorových dat. Zdroje chyb. 8. Analýza dat v GIS. 9. Analýza dat v GIS. 10. Specifika socioekonomických dat při zpracování v GIS 11. Geokódání, adresace. 12. Vizualizace dat, kartografické zásady. 13. Kartografické zásady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtová písemka Písemka 44  10
        Samostatný projekt Semestrální projekt 45  20
        Docházka na cvičení Jiný typ úlohy 11  7
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat tři samostatné úlohy (dle zadání cvičícího) a prezenčně se zúčastnit zápočtového testu v termínu, na kterém se domluví se cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2021/2022 letní
2020/2021 zimní