548-0066/05 – Mobilní geoinformační technologie (MGIT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se budou orientovat v oblasti Mobilních GIT, budou znát praktické aspekty jejich výběru, budování a nasazení v praxi. Budou schopni navrhovat možná řešení pro praktické problémy v různých odvětvích praxe s využitím MGIT.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s mobilním odvětvím geoinformatiky. Mobilní geoinformační technologie jsou součástí geoinformatiky díky dostupnosti mobilních počítačů, bezdrátových komunikačních technologií a díky aplikaci nových technik a postupů při získávání, zpracování a využívání dat a informací v terénu. Posluchači budou teoreticky i prakticky seznámeni s výše jmenovanými technologiemi a postupy.

Povinná literatura:

MURPHY, M. L. Android 2 Průvodce programováním mobilních aplikací. Computer Press, 2011, iSBN 978-80-251-3194-7. REICHENBACHER, T. Mobile Cartography – Adaptive Visualisation of Geographic Information on Mobile Devices. Verlag Dr. Hut, 2004, 175s, ISBN 3899630483. TESAŘ, Miroslav. Mobilní aplikace pro mapování OpenStreetMap v terénu [online]. Brno, 2012. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53682. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Bartoň. JEDZINIAK, David. Mobilní GIT a Geodatabáze průmyslové zóny Ostrava-Hrabová [online]. Ostrava, 2010. Dostupné z: . Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta.

Doporučená literatura:

AYDIN, G., 2007a. Service Oriented Architecture for Geographic Information Systems Supporting Real Time Data Grids, Ph.D. Thesis, Indiana University, IN, USA, pp. 12-47. ESRI. Understanding ArcSDE: ArcGIS 9. Esri Press, 2004. 60 pages, ISBN-10 : 1589480945. ŠILHAVÝ, J., Versioning a víceuživatelská editace databáze. Západočeská univerzitav Plzni, FAV. [online]. Dostupné na WWW: Esri. ArcGIS Help 10.8. Administer ArcGIS Server. [Online]. Dostupné z: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují své projekty a obhajují zvolené postupy a technologie pro zpracování svých projektů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod a základní koncept Mobilních geoinformačních technologií (MGIT) 2) Instalace platformy MGIT 1 Geodatabáze 3) Nastavení geodatabáze 4) Instalace platformy MGIT 2 - Webový a aplikační Server 5) Instalace platformy MGIT 2 - Publikování testovací mapové služby 6) Publikování prostorových dat - Topografický podklad 7) Příprava prostorových dat pro editaci - Verzování 8) Publikování prostorových dat - Replikace operačních dat 9) Instalace platformy MGIT 3 - Klientská aplikace a aplikace pro správu projektů 10) Příprava projektu pro mobilní mapování 11) Publikování prostorových dat - Transformace operačních dat 12) Vytvoření repliky operačních dat 13) Testování projektových scénářů z předchozích cvičení v terénu 1

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Klasifikovaný zápočet Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.