548-0067/02 – Základy hydrometeorologie (ZHMT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty se základními metodami a principy hydrologie, meteorologie a klimatologie. Získaný přehled je v praktické rovině doplněn o základní zkušenosti s aplikací jednodušších metod a schopností orientace v dané problematice.

Vyučovací metody

Anotace

Základní hydrologické pojmy a procesy. Hydrosféra, hydrologický oběh a bilance povodí. Základní charakteristiky povodí. Voda v krajině. Měření hydrologických prvků. Využití GIS a DPZ v hydrologii a meteorologii. Přehled hydrologických modelů. Srážkoodtokové modely (HEC-HMS, HYDROG, MIKE SHE), hydrodynamické modely (HEC-RAS, MIKE 11). Preprocesing dat, schematizace povodí a koryt toků s využitím nástrojů GIS (ArcGIS, GRASS GIS) a DPZ. Postprocesing a vizualizace dat v GIS. Atmosféra Země, úvod do klimatologie a hydrologie. Vertikální členění atmosféry. Tlak, teplota a vlhkost vzduchu. Evapotranspirace a kondenzace, vlhkost vzduchu. Srážky. Základní tlakové útvary, proudění v atmosféře. Atmosférické předpovědní modely (ALADIN, MM5, GFS). Klima a jeho variabilita v rámci geologických epoch. Skleníkový efekt, změna klimatu. Klimatické modely, globální cirkulační modely (GCM). Hydrologická a meteorologická předpovědní služba (ČHMÚ). Možnosti DPZ v meteorologii a hydrologii (meteorologické družicové systémy, radarové odhady srážek atd.).

Povinná literatura:

BEDIENT, P.B., HUBER W. C. (2001): Hydrology and floodplain analysis. 2nd edition. London, Prentice Hall. 763 s. BEVEN, K.J. (2002): Rainfall-runoff modelling. The Primer. London, John Wiley & Sons. 372 s. HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 186 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. MAIDMENT, D.R. (ED.) (1993): Handbook of Hydrology. 1st edition. London, McGraw-Hill Professional. 1424 s. MAIDMENT, D., DJOKIC, D. (ED.) (2000): Hydrologic and Hydraulic Modeling Support with Geographic Information Systems. Redlands, ESRI Press. 232 s. McGUFFIE, K., HENDERSON-SELLERS, A. (2005): A Climate Modelling Primer. John Wiley & Sons, Chichester, 296 s. WARD, A., TRIMBLE, S. W. (2004): Environmental Hydrology. 2nd. Edition. CRC Press & Lewis Publishers, 504 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.