548-0067/02 – Principles of Hydrometeorology (ZHMT)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to give information students about basic methods and principles of hydrology, meteorology and climatology. Obtained overview is in the practical level enrich by the basic skill with application of simple methods.

Teaching methods

Summary

Základní hydrologické pojmy a procesy. Hydrosféra, hydrologický oběh a bilance povodí. Základní charakteristiky povodí. Voda v krajině. Měření hydrologických prvků. Využití GIS a DPZ v hydrologii a meteorologii. Přehled hydrologických modelů. Srážkoodtokové modely (HEC-HMS, HYDROG, MIKE SHE), hydrodynamické modely (HEC-RAS, MIKE 11). Preprocesing dat, schematizace povodí a koryt toků s využitím nástrojů GIS (ArcGIS, GRASS GIS) a DPZ. Postprocesing a vizualizace dat v GIS. Atmosféra Země, úvod do klimatologie a hydrologie. Vertikální členění atmosféry. Tlak, teplota a vlhkost vzduchu. Evapotranspirace a kondenzace, vlhkost vzduchu. Srážky. Základní tlakové útvary, proudění v atmosféře. Atmosférické předpovědní modely (ALADIN, MM5, GFS). Klima a jeho variabilita v rámci geologických epoch. Skleníkový efekt, změna klimatu. Klimatické modely, globální cirkulační modely (GCM). Hydrologická a meteorologická předpovědní služba (ČHMÚ). Možnosti DPZ v meteorologii a hydrologii (meteorologické družicové systémy, radarové odhady srážek atd.).

Compulsory literature:

BEDIENT, P.B., HUBER W. C. (2001): Hydrology and floodplain analysis. 2nd edition. London, Prentice Hall. 763 s. BEVEN, K.J. (2002): Rainfall-runoff modelling. The Primer. London, John Wiley & Sons. 372 s. HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 186 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. MAIDMENT, D.R. (ED.) (1993): Handbook of Hydrology. 1st edition. London, McGraw-Hill Professional. 1424 s. MAIDMENT, D., DJOKIC, D. (ED.) (2000): Hydrologic and Hydraulic Modeling Support with Geographic Information Systems. Redlands, ESRI Press. 232 s. McGUFFIE, K., HENDERSON-SELLERS, A. (2005): A Climate Modelling Primer. John Wiley & Sons, Chichester, 296 s. WARD, A., TRIMBLE, S. W. (2004): Environmental Hydrology. 2nd. Edition. CRC Press & Lewis Publishers, 504 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.