548-0068/02 – Tematická kartografie (TK)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent kurzu je seznámen se základními pojmy z oblasti tematické kartografie. Na základě získaných znalostí o metodách tematické kartografie a rovněž na základě osvojených praktických dovedností je schopen aplikovat základní zákony, pravidla a zvyklosti tvorby tematických map. To se projevuje především při tvorbě mapových výstupů vytvářených vizualizací digitálních dat uložených v prostorové databázi. S ohledem k tomuto cíli jsou vedena cvičení předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úvod do tematické kartografie, základní rozdělení map, topografická kartografie, tematická mapa, tematické mapování, použití tematických map. Základy matematické kartografie. Obsah a náplň mapy. Jazyk mapy, kartografická sémiologie a znakový klíč, tvorba legendy. Popisná statistika, klasifikace statistických dat. Principy využití barev v tematických mapách. Metody pro vyjádření kvalitativních údajů do mapy. Metody pro vyjádření kvantitativních údajů do mapy. Využití popisů a písma v tematických mapách. Klasifikace tematických map. Státní mapová díla a tematická státní mapová díla území České republiky. Digitální kartografie, vizualizace prostorových dat. Elektronické mapy a atlasy, kartografické možnosti technologie GeoWeb.

Povinná literatura:

- Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001. - Voženílek, V.; Kaňok, J.: Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP, 2011. ISBN: 978-80-2442-790-4

Doporučená literatura:

- Hojovec, V.; Daniš, M.; Hájek, M.; Veverka, B.: Kartografie, nakl. GKP Praha, 1987 - Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. ze dne 16. srpna 2006, o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění změny č. 81/2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají samostatné úkoly v průběhu cvičení. Po získání zápočtu musí student úspěšně zvládnout písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do tematické kartografie, základní rozdělení map, topografická kartografie, tematická mapa, tematické mapování, použití tematických map. - Základy matematické kartografie. - Obsah a náplň mapy. - Jazyk mapy, kartografická sémiologie a znakový klíč, tvorba legendy. - Popisná statistika, klasifikace statistických dat. - Principy využití barev v tematických mapách. - Metody pro vyjádření kvalitativních údajů do mapy. - Metody pro vyjádření kvantitativních údajů do mapy. - Využití popisů a písma v tematických mapách. - Klasifikace tematických map. Státní mapová díla a tematická státní mapová díla území České republiky. - Digitální kartografie, vizualizace prostorových dat. - Elektronické mapy a atlasy, kartografické možnosti technologie GeoWeb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Účast Jiný typ úlohy 7  5
                Projekt Projekt 20  11
                Kreativní mapa Semestrální projekt 6  1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemný test Písemka 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat pět samostatných úloh (dle zadání cvičícího) a prezenčně se zúčastnit zápočtového testu v termínu, na kterém se domluví se cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 zimní