548-0069/02 – Algoritmizace prostorových úloh (APU)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
RUZ76 Ing. Jan Růžička, Ph.D.
DUR30 RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za cíl seznámit studenty s předmětem, postupy a metodami algoritmizace prostorvých úloh. Cílem je pochopit a být schopen vysvětlit a prakticky aplikovat základní algoritmy a skládat z nich složitější úlohy pro řešení komplexních prostorových úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pojem algoritmu, význam algoritmizace prostorových úloh v geoinformatice, požadavky na algoritmus, způsoby zápisu algoritmu, vytváření algoritmů, vývojový diagram. Základní vlastnosti jazyka Python, proč a k čemu lze používat Python. Proměnné, datové typy, operátory a výrazy, logické výrazy, čísla a řetězce, formátování. Seznamy (pole), n-tice a práce s nimi. Podmínky, cykly. Funkce, definice funkcí. Vektorová data – průsečík linií, bod v polygonu, průsečík polygonu s linií, překryvné operace s polygony, vzdálenost bodu od linie/polygonu, Thiessenovy polygony Generalizace linií. Grafy – reprezentace grafů, prohledávání do hloubky, prohledávání do šířky. Dijkstrův algoritmus - hledání nejkratší cesty v grafu. Interpolační metody. Rastrová data – práce s georeferencovaným rastrovým obrazem – obrazové vs. mapové souřadnice, zjištění hodnoty obrazového bodu na zadané souřadnici, afinní transformace. Reklasifikace rastrového obrazu, překryvné operace, mapová algebra, filtrování. Histogram rastrového obrazu – výpočet základních statistických charakteristik.

Povinná literatura:

1. Harms, D., McDonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer press, Brno 2003, ISBN 80-7226-799-X 2. Staňková, J.,Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. Skriptum VŠB, Ostrava

Doporučená literatura:

BAYER T. (2008): Algoritmy v digitální kartografii, nakladatelství Karolinum, skriptum, 250 s. PDF.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Znalosti během semestru budou kontrolovány vypracováním samostatných úloh pro různé typy algoritmů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Pojem algoritmu, význam algoritmizace prostorových úloh v geoinformatice, požadavky na algoritmus, způsoby zápisu algoritmu, vytváření algoritmů, vývojový diagram. 2) Základní konstrukce používané při implementaci algoritmů – sekvence, skok, podmínka, cyklus. 3) Datové typy. Vlastní datové typy, jejich použití u základních úloh – třídění, vyhledávání, indexace. 4) Vektorová data – průsečík linií, bod v polygonu, průsečík polygonu s linií, překryvné operace s polygony, triangulace polygonu. 5) Grafové úlohy. Dijkstrův algoritmus, A* - hledání nejkratší cesty v grafu. 6) Rastrová data – práce s georeferencovaným rastrovým obrazem – obrazové vs. mapové souřadnice, zjištění hodnoty obrazového bodu na zadané souřadnici, afinní transformace. 7) Reklasifikace rastrového obrazu, překryvné operace, mapová algebra. Histogram rastrového obrazu – výpočet základních statistických charakteristik.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku