548-0070/03 – Základy informatiky (ZI)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům geoinformatiky základní znalosti z teoretické i praktické informatiky. Praktické znalosti nebudou orientovány na žádný konkrétní operační systém. Studenti budou schopni provádět základní úkoly jak v operačních systémech řady Windows, tak i UNIX. Po absolvování tohoto předmětu získají studenti všeobecný přehled o oboru Informatika a seznámí se stručně s vybranými kapitolami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Úvod do informatiky 2. Číselné soustavy 3. Úvod do operačních systémů 4. Úvod do teorie grafů 5. Elektronické publikování 6. Jazyk HTML 7. Sázecí systém LaTeX 8. Úvod do počítačových sítí

Povinná literatura:

PECINOVSKÝ J.:Počítač v kanceláři. GRADA, 2003, ISBN 80-247-0603-2, 156 s. MUELLER, S.: Osobní počítač nejpodrobnější průvodce hardwarem. Computer Press, 2001, ISBN 80-7226- 470-2, 870 s. TKAČÍKOVÁ, D., ŠENOVSKÝ, M.: Informační zdroje sítě Internet. SPBI, Ostrava 1998, ISBN 80-86111-24-5, 238 s. BENEDIKOVIČ, M.: Základy informatiky. Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-186-5, 394 s.

Doporučená literatura:

Dostupné online materiály na http://gis.vsb.cz/wikivyuka/. Studijní materiály vypracované v informačním systému Moodle.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtové projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do informatiky, informace, princip číslicového počítače, číselné soustavy 2) Úvod do operačních systémů, souborové systémy, výhody a nevýhody použití 3) Počítačové sítě 4) Principy webových technologií, jazyk HTML, vývoj k sémantickému webu, CMS 5) Internetové technologie, služby Internetu, bezpečnost a hrozby při práci s Internetu 6) Úvod do teorie grafů, použití grafových algoritmů v geoinformatice 7) Elektronické publikování 8) Publikování v sázecím systému LaTeX 9) Úvod do výrokové logiky 10) Databázové systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  30
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku