548-0071/04 – Digitální modely reliéfu (DMR)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu budou umět definovat DMR a rozlišit jednotlivé typy DMR. Budou schopni vytvořit DMR. Tzn., vybrat vhodná data pro jeho tvorbu, datový model pro určitý účel a metodu jeho tvorby. Budou zvládat manipulaci s vytvořeným DMR, jeho vizualizaci a také způsoby vyhodnocení jeho kvality. Budou mít přehled o základních analýzách, které se nad DMR provádí, a většinu z nich dovedou i prakticky provézt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou digitálních modelů reliéfu - jejich tvorbou, ohodnocením kvality modelů i jejich vizualizací. Představí také analytické úlohy, které se nad nimi řeší.

Povinná literatura:

KLIMÁNEK, M. Digitální modely terénu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3 LI, Z., ZHU, Q., GOLD, Ch. Digital Terrain Modeling. Principles and Applications. CRC Press, 2005. 323 p. PACINA, J. a kol. Digitální modely reliéfu. Ústí nad Labem: UJEP. 2014. RŮŽIČKOVÁ, K. Digitální modely reliéfu. Studijní opory VŠB-TUO, 2018. Dostupné v lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

IMHOF, E. Cartographic Relief Presentation. ESRI Press. 2007. 379 p. CHANG, K. Introduction to Geographic Information Systems. 2018. ISBN 978-1-259-92964-9 RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. WILSON, J. P., GALLANT, J. C. Terrain Analysis. Principles and Applications. John Wiley & Sons, Inc., 2000. 479 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktický test dovedností studentů v půlce a na konci semestru. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Popis tvarů reliéfu 3. Druhy DMR 4. Zdroje dat pro tvorbu DMR 5. Metody pořizování dat pro tvorbu DMR 6. Datové modely pro DMR 7. Proces tvorby DMR 8. Interpolace 9. Triangulace 10. Verifikace DMR 11. Vizualizace DMR ve 2D 12. Vizualizace DMR ve 3D 13. Analýzy DMR (sklon, orientace, křivost a drsnost DMR; klasifikace terénních prvků) 14. Analýzy s využitím DMR (hydrologické a objemové analýzy a analýzy viditelnosti)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Testy Písemka 26  14 2
                Účast na cvičení Laboratorní práce 7  4
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  5
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na 60% cvičení a kontrolních testech.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat obsah 6 cvičení a zápočtový projekt zadané cvičícím. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní