548-0075/02 – Značkovací jazyky (ZNJZ)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

* Studenti by měli být schopni posoudit různé značkovací jazyky v kontextu nějaké specifikované situace. * Studenti by měli být schopni interpretovat několik různých standardů pro značkovací jazyky využívaných v oblasti geoinformatiky. * Studenti by měli být schopni vyvinout jednoduchou aplikaci využívající značkovací jazyky v kontextu diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout absolventům základní přehled o možnostech využití značkovacích jazyků pro oblast geoinformatiky a geovědních disciplín obecně. Značkovací jazyky budou probírány ze čtyř základních pohledů: popis dat a procesů, výměna dat, ukládání a správa dat, vizualizace dat. Studenti si vyzkouší předvším práci s jazyky XML, XSL a jejich aplikaci do oblasti geoinformatiky, ale nebudou opomenuty ani další značkovací jazyky.

Povinná literatura:

OGC. Geography Markup Language (GML) 2.0 [online]. 2001. Dostupný na WWW: http://www.opengis.net/gml/01-029/GML2.html OGC. OpenGIS Simple Features Implementation Specification for SQL. 1999. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=829 W3C. SVG. 2005. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/Graphics/SVG/ W3C. XML. 2005. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/XML/ W3C. XSL. 2005. Dostupné na WWW: XML Protocol Working Group: Home Page. 2004. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/2000/xp/Group/ A další zdroje na WWW dle doporučení na přednáškách a cvičeních.

Doporučená literatura:

OGC. Catalogue Services. 2005. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5929&version=1 OGC. Web Feature Service Implemantation Specification. 2005. Dostupné na WWW: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=8339 OGC. Web Processing Service (WPS). 2005. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=10634

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují a obhajují své projekty. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Značkovací jazyky. Historie, současnost a budoucnost. 2.URI (Uniform Resource Identifier), URL (Uniform Resource Locator), URN (Uniform Resource Name) a jmené prostory. 3.XML (eXtensible Markup Language). 4.XML Schema a DTD. 5.Simple features a GML (Geography Markup Language). 6.XSL (eXtensible Stylesheet Language) a XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation). 7.SVG (Scalable Vector Graphics), VML (Vector Markup Language) a SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language). 8.X3D a VRML (Virtual Reality Modeling Language). 9.XLink, XPath, XlinkTime. 10.Metadata pro prostorová data a XML. 11.Web Services, SOAP /XMLP (Simple Object Access Protocol)/(XML Protocol) a Open Geospatial Consortium. 12.OWL (Web Ontology Language). 13.Semantic Web.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku