548-0075/02 – Značkovací jazyky (ZNJZ)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

* Studenti by měli být schopni posoudit různé značkovací jazyky v kontextu nějaké specifikované situace. * Studenti by měli být schopni interpretovat několik různých standardů pro značkovací jazyky využívaných v oblasti geoinformatiky. * Studenti by měli být schopni vyvinout jednoduchou aplikaci využívající značkovací jazyky v kontextu diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout absolventům základní přehled o možnostech využití značkovacích jazyků pro oblast geoinformatiky a geovědních disciplín obecně. Značkovací jazyky budou probírány ze čtyř základních pohledů: popis dat a procesů, výměna dat, ukládání a správa dat, vizualizace dat. Studenti si vyzkouší předvším práci s jazyky XML, XSL a jejich aplikaci do oblasti geoinformatiky, ale nebudou opomenuty ani další značkovací jazyky.

Povinná literatura:

OGC. Geography Markup Language (GML) 2.0 [online]. 2001. Dostupný na WWW: http://www.opengis.net/gml/01-029/GML2.html OGC. OpenGIS Simple Features Implementation Specification for SQL. 1999. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=829 W3C. SVG. 2005. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/Graphics/SVG/ W3C. XML. 2005. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/XML/ W3C. XSL. 2005. Dostupné na WWW: XML Protocol Working Group: Home Page. 2004. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/2000/xp/Group/ A další zdroje na WWW dle doporučení na přednáškách a cvičeních.

Doporučená literatura:

OGC. Catalogue Services. 2005. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5929&version=1 OGC. Web Feature Service Implemantation Specification. 2005. Dostupné na WWW: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=8339 OGC. Web Processing Service (WPS). 2005. Dostupné na WWW: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=10634

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují a obhajují své projekty. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Značkovací jazyky. Historie, současnost a budoucnost. 2.URI (Uniform Resource Identifier), URL (Uniform Resource Locator), URN (Uniform Resource Name) a jmené prostory. 3.XML (eXtensible Markup Language). 4.XML Schema a DTD. 5.Simple features a GML (Geography Markup Language). 6.XSL (eXtensible Stylesheet Language) a XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation). 7.SVG (Scalable Vector Graphics), VML (Vector Markup Language) a SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language). 8.X3D a VRML (Virtual Reality Modeling Language). 9.XLink, XPath, XlinkTime. 10.Metadata pro prostorová data a XML. 11.Web Services, SOAP /XMLP (Simple Object Access Protocol)/(XML Protocol) a Open Geospatial Consortium. 12.OWL (Web Ontology Language). 13.Semantic Web.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní