548-0076/05 – Prezentační techniky (PT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuMgr. Lucie HrubošováGarant verze předmětuMgr. Lucie Hrubošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOT04 Mgr. Lucie Hrubošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty profesionálně vystupovat při prezentacích, vést pohovory, správně strukturovat prezentace, sebeprezentace apod..

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na posílení měkkých dovedností studentů.

Povinná literatura:

BORG, J.: Umění přesvědčivé komunikace. GRADA Publishing, a.s., Praha, 2007. 178 str. VYMĚTAL, J.: Průvodce úspěšnou komunikací. GRADA Publishing, a.s., Praha, 2008. 328 str. DEVITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace. GRADA Publishing, a.s., Praha, 2008. 512 str. SONNEBORN, L.: Nonverbal Communication: The Art of Body Language. The Rosen Publishing Group, 2011. 80 str.

Doporučená literatura:

TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Computer Press, Praha, 2008. 488 str. MEDLÍKOVÁ,O.: Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. Komunikační dovednosti v praxi. GRADA Publishing, a.s., Praha, 2010. GRUBER, D.: Zlatá kniha komunikace. Gruber TDP, 2009. 280 str. REIMAN, T.: The Power of Body Language: How to Succeed in Every Business and Social Encounter. Simon and Schuster, 2007. 334 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti pracují na samostatných projektech, které následně prezentují. Na závěr je předmět ukončen písemným testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je rozdělen do několika částí, z nichž každá má své dílčí cíle: 1. Neverbální komunikace: nácvik technik pro efektivní využívání nástrojů neverbální komunikace při prezentaci 2. Neverbální komunikace: nácvik technik pro efektivní využívání nástrojů neverbální komunikace při prezentaci - praktický nácvik 3. Neverbální komunikace: nácvik technik pro efektivní využívání nástrojů neverbální komunikace při prezentaci - praktický nácvik 4. Neverbální komunikace: redukce rušivých a nekoordinovaných pohybů v průběhu prezentace 5. Neverbální komunikace: redukce rušivých a nekoordinovaných pohybů v průběhu prezentace - nácvik 6. Osvojení neverbálních nástrojů pro odbourání trémy. 7. Verbální komunikace: způsob využívání jazyka, práce se slovní zásobou, délkou vět a způsobem zpracování souvětí. 8. Verbální komunikace: Osvojení poznatků o negativních a pozitivních výrazech. 9. Paralingvistika: práce s hlasem, využívání pauzy v projevu. 10. Tvorba projevu: osvojení pravidel systematické tvorby prezentace 11. Tvorba projevu: využívání pomocných prostředků při prezentaci 12. Tvorba projevu: tvorba prezentace v PowerPointu. 13. Praktický nácvik 14. Praktický nácvik Výuka probíhá interaktivní formou s využitím kamery, která slouží pro následnou analýzu úrovně prezentačních dovedností a osvojení schopnosti sebereflexe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na minimálně 80 % cvičení v souladu s dokumentem Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání klasifikovaného zápočtu povinnost vypracovat seminární práci, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání poskytne cvičící.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.