548-0083/03 – GeoComputation (GC)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
LAM05 prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty využívat základní metody umělé inteligence zejména strojového učení jako jsou klasifikační a rozhodovací stromy, metoda podpůrrných vektorů a neuronové sítě v geoinformatice, seznámit je s principy a metodami data miningu, teorií chaosu a fraktály a vybranými metodami stochastické prostorové simulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vysvětluje základní přístupy a metody umělé inteligence, zejména metody strojového učení a zaměřuje se na jejich využití v geoinformatice, kde se hodnotí prostorové vlastnosti, upravuje se prostorové vzorkování, provádí se transformace dat. Vysvětlují se klasifikační metody jako jsou Bayesovské klasifikátory, klasifikační a rozhodovací stromy, metoda podpůrrných vektorů. Varianty pro regresní analýzy. Neuronové sítě, včetně pokročilejších metod jako je hluboké učení a konvoluční neuronové sítě. Další část seznamuje s problematikou a metodami data miningu, odvozování vzorů, sekvencí a asociačních pravidel, základní techniky text miningu a shlukovacích metod. Úvod do teorie chaosu a fraktálů, využití v geoinformatice. Stochastická prostorová simulace.

Povinná literatura:

BRAMER, M.A. Principles of data mining. Springer, London, 2020. LAMPART, M., HORÁK, J., IVAN, I.: Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3185-5. KANEVSKI M. F., Poudnoukhov A., Timonin V. Machine learning for spatial environmental data. CRC Press 2009. 377 s., 978-0-8493-8237-6 VOŽENÍLEK, V, DVORSKÝ J., HÚSEK D. (ed.) Metody umělé inteligence v geoinformatice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2945-8.

Doporučená literatura:

AWANGE, J.M., PALÁNCZ, B., LEWIS, R.H., VOLGYESI, L.. Mathematical geosciences. Springer Berlin Heidelberg, New York, NY, 2017. ČANDÍK, M., VČELAŘ, F., ZELINKA, I.: Fraktální geometrie - principy a aplikace, BEN-Technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-191-8. KANEVSKI M. F. Advanced mapping of environmental data : geostatistics, machine learning and Bayesian maximum entropy. ISTE 2008. 313 s., 978-1-84821-060-8 ZAKI, M.J., MEIRA, W. Data mining and machine learning: fundamental concepts and algorithms. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2020; New York, NY.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplní předmětu bude uvedení do problematiky teorie fuzzy množina a jejich aplikace v praxi. Dále budou vysvětleny základy teorie rozhodování a to v situaci bez rizika i za rizika. Druhá polovina předmětu bude věnována teorii chaosu a fraktálů, fraktální dimenzi a jejich aplikace pomocí vybraných algoritmů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.