548-0085/01 – Odborná stáž (OST)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity1
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout informace o činnosti poskytovatele stáže (firmy, instituce veřejné správy či občanská sdružení), kde se odborná stáž uskuteční. Seznámit se s důvody využívání geoinformačních technologií pro podporu činností poskytovatele stáže.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Odborná stáž umožňuje studentům pobyt ve firmě, instituci veřejné správy či občanském sdružení (dále jen „poskytovatel stáže“). Aktivity poskytovatele stáže bezprostředně souvisí s geoinformatikou a při odborných činnostech poskytovatele stáže jsou využívány geoinformační technologie. Studenti bakalářského studia se po dobu jednoho pracovního týdne setkávají s pracovním prostředím a s činnostmi poskytovatele stáže.

Povinná literatura:

Pro odbornou stáž není specifikována povinná literatura.

Doporučená literatura:

Pro odbornou stáž není specifikována doporučená literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecnou osnovu předmětu nelze stanovit vzhledem k individuálnímu charakteru každé vykonávané stáže.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemná zpráva z odborné stáže Jiný typ úlohy 45  45 2
        Potvrzení o absolvování odborné stáže Jiný typ úlohy 40  40 1
Rozsah povinné účasti: Student musí absolvovat 1 týdenní stáž v předem schválené společnosti a realizovat stáž ve vazbě na studovaný studijní program.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V případě, kdy není možné stáž realizovat ani v několika kratších obdobích, může být část či celek nahrazen jinou aktivitou. Obsah je však nutné předem domluvit individuálně pro každého studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.