548-0085/03 – Odborná stáž (OST)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+40
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout informace o činnosti poskytovatele stáže (firmy, instituce veřejné správy či občanská sdružení), kde se odborná stáž uskuteční. Seznámit se s důvody využívání geoinformačních technologií pro podporu činností poskytovatele stáže.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Odborná stáž umožňuje studentům pobyt ve firmě, instituci veřejné správy či občanském sdružení (dále jen „poskytovatel stáže“). Aktivity poskytovatele stáže bezprostředně souvisí s geoinformatikou a při odborných činnostech poskytovatele stáže jsou využívány geoinformační technologie. Studenti bakalářského studia se po dobu jednoho pracovního týdne setkávají s pracovním prostředím a s činnostmi poskytovatele stáže.

Povinná literatura:

Pro odbornou stáž není specifikována povinná literatura.

Doporučená literatura:

Pro odbornou stáž není specifikována doporučená literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracovává z odborné stáže zprávu, ve které popisuje pracovní a odbornou náplň realizované praxe, vč. vlastního zhodnocení a přínosu praxe. Tuto zprávu odevzdává garantovi předmětu a po jejím odevzdání a přijetí je udělen zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecnou osnovu předmětu nelze stanovit vzhledem k individuálnímu charakteru každé vykonávané stáže. Osnova odborné stáže je stanovena v plánu stáže.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Student musí absolvovat odbornou stáž dle stanovené délky (1 týden).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V případě, kdy není možné stáž realizovat ani v několika kratších obdobích, může být část či celek nahrazen jinou aktivitou. Obsah je však nutné předem domluvit individuálně pro každého studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.