548-0086/01 – Soustředění ze zpracování geodat (SZG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • komplexního řešení úloh • kolektivní práce při řešení problémů - student umí: • analyzovat problém • aplikovat získané znalosti z absolvovaných předmětů na zadaný problém • provádět syntézu výsledků získaných z jednotlivých analytických postupů - student je schopen: • komplexně ohodnotit náročnost zadaného úkolu – potřebnost znalostí, geodat, nástrojů, SW • rešerše literatury • získat potřebné datové podklady • interpretovat dosažené výsledky • prezentovat svou práci

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto soustředění je řešení praktických problémů s využitím doposud získaných znalostí z jiných předmětů. V rámci soustředění bude zadáno několik praktických úloh z různých oblastí reálného světa, které budou muset studenti v týmech během soustředění vyřešit. Jeden z problémů bude řešen hromadně s podporou vyučujícího, ostatní pak rozděleny mezi řešitelské týmy a řešeny samostatně s možnou konzultací vyučujícího. Řešen bude celý proces od analýzy problému, výběru potřebných dat, jejich získání (včetně telefonické či emailové komunikace s virtuálním poskytovatelem dat), pre-processing, zpracování a vizualizace. Celá realizace bude ukončena prezentací zjištěných výsledků před „zadavatelem“ a vypracování závěrečné zprávy.

Povinná literatura:

FLOWERDEW, R., MARTIN, D. (eds.) (2005): Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project. Prentice Hall, 392 p. PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 152 stran.

Doporučená literatura:

HENDL, J. (2006): Přehled statistických metod. Praha: Portál, 696 stran. HENDL, J. (2008): Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vydání, Praha: Portál, 407 stran. SMITH, M. J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: <http://www.statsref.com>. SMITH, M. J., GOODCHILD, M. F., LONGLEY, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p. Dostupné z: <http://www.spatialanalysisonline.com>.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zadání úlohy 2) Rozbor úlohy 3) Návrh postupu 4) Získání potřebných geodat 5) Zpracování úlohy 6) Zpracování závěrečné zprávy a prezentace 7) Prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku