548-0092/01 – Interpretace geodat (IGD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základů práce s programem R • vybraných statistických metod - student umí: • upravovat datové matice • aplikovat vybrané statistické metody • snižovat rozměr vstupních datových matic - student je schopen: • interpretovat dosažené výsledky • vytěžit maximum informací z dodaných dat a geodat

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je zaměřen na praktickou práci s daty a geodaty, jejich úpravu, formátování, transformace. Součástí bude praktické představení základních statistických metod pro redukci dimenzionality a jiných multivariačních metod analýzy dat jako faktorová, diskriminační a shluková analýza a rozhodovací stromy. Představeny budou také základy data miningu. S výjimkou představení výše uvedených metod bude hlavně kladen důraz na interpretace zjištěných výsledků a maximální vytěžení informací z dat a geodat.

Povinná literatura:

ZUUR, A. F., IENO, E. N., MEESTERS, E. (2009): A Beginner's Guide to R. Springer, 236 p. DALGAARD, P. (2008): Introductory Statistics with R. Springer, 380 p. EVERITT, B., HOTHORN, T. (2011): An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer, 288 p. PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 152 stran.

Doporučená literatura:

SPECTOR, P. (2008): Data Manipulation with R. Springer, 164 p. FLOWERDEW, R., MARTIN, D. (eds.) (2005): Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project. Prentice Hall, 392 p.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Postupy úpravy a přípravy dat a geodat pro zpracování 2) Chyby v datech, geodatech a jejich řešení 3) Základy práce a operace v R 4) R a práce s geodaty 5) Analýza hlavních komponent a intepretace výsledků 6) Faktorová analýza a interpretace výsledků 7) Diskriminační analýza a interpretace výsledků 8) Shluková analýza a interpretace výsledků 9) Rozhodovací stromy a interpretace výsledků 10)Základy data miningu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku