548-0092/03 – Interpretace geodat (IGD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základů práce s programem R • vybraných statistických metod - student umí: • upravovat datové matice • aplikovat vybrané statistické metody • snižovat rozměr vstupních datových matic - student je schopen: • interpretovat dosažené výsledky • vytěžit maximum informací z dodaných dat a geodat

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je zaměřen na praktickou práci s daty a geodaty, jejich úpravu, formátování, transformace. Součástí bude praktické představení základních statistických metod pro redukci dimenzionality a jiných multivariačních metod analýzy dat jako faktorová, diskriminační a shluková analýza a rozhodovací stromy. Představeny budou také základy data miningu. S výjimkou představení výše uvedených metod bude hlavně kladen důraz na interpretace zjištěných výsledků a maximální vytěžení informací z dat a geodat.

Povinná literatura:

BROM, O. (2015): SPSS – Praktická analýza dat. Computer Press, 320 stran. PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 152 stran. ZVÁRA, K. (2013): Biomedicínská statistika IV: Základy statistiky v prostředí. Karolinum, 260 stran. DALGAARD, P. (2008): Introductory Statistics with R. Springer, 380 p.

Doporučená literatura:

SPIWOK, V. (2015): STATISTICKA ANALYSA DAT V R. VSCHT Praha, 125 stran. HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha , Portál. ISBN 80-7178-820-1. HENDL, J. a kol. (2014): Statistika v aplikacích. Praha, Portál. ISBN 978-80-262-0700-9. EVERITT, B., HOTHORN, T. (2011): An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer, 288 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na základě jejich úspěšného odevzdání a přijetí je studentům udělen zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Postupy úpravy a přípravy dat a geodat pro zpracování 2) Chyby v datech, geodatech a jejich řešení 3) Základy práce a operace v R 4) Základy práce v programu IBM SPSS Statistics 5) R a práce s geodaty 6) Analýza hlavních komponent 7) Interpretace výsledků analýzy hlavních komponent 8) Faktorová analýza 9) Interpretace výsledků faktorové analýzy 10) Shluková analýza 11) Interpretace výsledků shlukové analýza 12) Rozhodovací stromy 13) Interpretace výsledků rozhodovacích stromů 14) Základy data miningu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu musí student vypracovat čtyři samostatné úlohy (dle zadání cvičícího).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.